Hoppa till sidans innehåll

Gotlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation på Gotland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Viktiga datum för kassören

  • Uppdaterad: 23 FEB 2017 08:29

15 januari
Sista dag för ansökan om regionalt resestöd, RF-resebidrag avseende 2:a halvåret. RF-bidraget utbetalas 31/3.
 

31 januari
Sista dag för bokning av idrottshallar och fotbollsplaner för sommarsäsongen.


25 februari
Sista dag för ansökan om Lokalt aktivitetsstöd (kommunalt och statligt) för höstens sammankomster plus inrapportering av Medlemssiffror.


28 februari
Sista dag för ansökan om Drifts- och Investeringsbidrag till idrottsanläggningar och motionsstugor.


14 mars
Inbetalning av slutlig skatt för föreningen för föregående år.

31 mars
Sista dag för bokning av idrottshallar och fotbollsplaner för vintersäsongen.

15 april
Sista dag för nominering till Kultur- och fritidsnämndens ungdomsledarpris.


15 juli
Sista dag för ansökan om regionalt resebidrag, RF-resebidrag avseende 1:a halvåret. RF-bidraget utbetalas 30/9.


25 augusti
Sista dag för ansökan om Lokalt aktivitetsstöd för vårens sammankomster.

Med reservation för eventuella ändringar. 


Efter föreningens årsmöte ska kopia på verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- & balansräkning och revisionsberättelse lämnas till Kultur- och Fritidskontoret.
KFF ska ha in årsmöteshandlingar för att betala ut sökt stöd.

* Verksamhetsberättelse
* Revisionsberättelse
* Resultat och balans
* Justerat årsmötesprotokoll
och 
* Medlemsredovisning 15/2


Har föreningen anställd personal, ska personalskatt och arbetsgivaravgift betalas in senast den 12:e i månaden efter. Gäller också moms om föreningen är redovisningsskyldig för detta och Reklamskatt. 

Deklaration ska lämnas in utifrån när föreningen har sitt bokslut:

  • Bokslutsmånad januari till april – deklarera senast 1 november
  • Bokslutsmånad maj till juni – deklarera senast 15 december
  • Bokslutsmånad juli till augusti – deklarera senast 1 mars
  • Bokslutsmånad september till december – deklarera senast 1 juli

Deklarationen lämnas till Skatteverket.

Skribent: Bo Johansson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Gotlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Box 1030
621 21 Visby

Besöksadress: Färjeleden 5
621 58 Visby

Kontakt:Tel: 0498207050
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss