Hoppa till sidans innehåll

Gotlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation på Gotland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Rörelsesatsning i skolan

  • Uppdaterad: 08 NOV 2018 12:06

I regeringens satsning ”Samling för daglig rörelse” är Riksidrottsförbundets uppdrag att genomföra en nationell kraftsamling, med start 2018, för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen. Rörelsesatsningen i skolan är en satsning för att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Vad är rörelsesatsningen?

Satsningen innebär en samverkan med skolan. Vi vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. Aktiviteterna ska dock inte bedrivas på ordinarie lektionstid.

Exempel:

  • Organiserade rastaktiviteter/rörelsepass genomförs under den samlade skoldagen.
  • Utbildning för skolpersonal i rörelseförståelse.
  • Rörelsecoacher leder aktiviteter i skolor, i samverkan med skolpersonal.
  • Samordnare från RF:s distriktsidrottsförbund (distrikten) skapar nätverksträffar med rektorer och elevhälsa.
  • Stötta och vägleda uppstart av Skol-IF.

Distrikten leder rörelsesatsningen regionalt, i nära samverkan med kommuner och skolor. Gärna genom eller tillsammans med skolornas egna idrottsföreningar och elevhälsan. Rörelsesatsningen samspelar med skolans uppdrag. I läroplanen för grundskolan står: ”Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

Läs mer om Samling för daglig rörelse på regeringen.se.

Målgruppen är årskurs F-6 på utvalda skolor.

Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och hälsa senare i livet. Målet är att ge barnen en grund för fysisk aktivitet som kan bestå under hela livet. Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. En grund som byggs utifrån det som vi kallar för rörelseförståelse. Ett begrepp som innefattar så mycket mer än bara rörelse. Det går ut på att utveckla alla dimensioner hos en individ.

Vad är rörelseförståelse?

Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysiskt aktiv under hela livet. 

Dessa tre komponenter är individuella men skapar en helhet. Varje barns behov av stöd och verktyg ser olika ut och behöver bemötas på olika sätt.

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelseDärför är skolan en självklar plats att jobba utifrån. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnen att kunna idrotta och vara i rörelse hela livet.

Barn och unga rör sig för lite

Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för väl befinnandet, för folkhälsan och för skolresultatet. Ändå vet vi att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 min per dag.* För att komma tillrätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.

*De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skolan och på fritid, rapport från Centrum för idrottsforskning 2016.

Kontakta oss för att få veta mer om rörelsesatsningen – tillsammans kan vi hitta formerna för att barnen ska kunna, vilja och vara i rörelse hela livet.

Samordnare Gotland:
Joel Eneqvist
Samordnare ”Rörelsesatsning i skolan”
Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Gotland
Tel: 072- 070 62 62
E-post: This is a mailto link

 

Mer information och artiklar i ämnet

Regeringens pressmeddelande 
Bättre styrka och betyg med idrott i skolan varje dag (RF artikel)
Kort introduktionsfilm: "Rörelseförståelse"
Informationsfolder om rörelseförståelse.

Skribent: Joel Eneqvist
Epost: This is a mailto link

Postadress:Gotlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Box 1030
621 21 Visby

Besöksadress: Färjeleden 5
621 58 Visby

Kontakt:Tel: 0498207050
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss