Hoppa till sidans innehåll

Hälsinglands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Hälsingland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Bidrag till SDF

Specialdistriktsförbunden (SDF) inom Hälsinglands Idrottsförbund har möjlighet att få stöd utifrån ett antal olika kriterier.

Ansökan om bidrag till SDF 2016

Riktlinjer för bidrag till Specialdistriktsförbunden (SDF) i Gästrikland och Hälsingland.
  • Skapad: 05 SEP 2013 12:08

Specialdistriktsförbund med föreningar i Gästrikland och Hälsingland kan ansöka om verksamhetsstöd för utveckla verksamheten. Bidraget består av ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag.

Verksamhetsstödet för 2016 ska sökas senast 15 december 2015.
Här kan du söka.

Grundbidrag
Grundbidraget fördelas som bidrag till SDF med föreningar i idrottsdistrikten Gästrikland och Hälsingland. Bidraget är 125 kronor per förening, enligt av Riksidrottsförbundet upprättad röstlängd för DF-möte.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstödet fördelas som projektstöd och söks av SDF.  Verksamhetsstöd kan sökas för utvecklingsinsatser i respektive SDF:s föreningar i Gästrikland och Hälsingland. För 2016 kan verksamhetsstöd sökas för insatser inom något/ några av följande insatsområden. Aktuella och sökbara områden är direkt hämtade ur av Specialförbunden beslutad ”Verksamhetsinriktning 2016-2017” på Riksidrottsförbundets stämma 2015.
 

a) Idrott i förening
Stärka föreningsdemokratin genom insatser för föreningsutveckling och föreningskunskap.

b) Livslångt idrottande
Få fler IF att prova/ införa nya verksamhetsformer med ökad flexibilitet.

c) Idrottens värdegrund vår styrka
Få fler IF att genomföra ett värdegrundsarbete.

Verksamhetsstödet för 2016 ska sökas senast 15 december 2015, se ”Underlag för verksamhetsstöd 2016”. Beslut om verksamhetsstöd fattas av Gästriklands och Hälsinglands Idrottsförbunds styrelse utsedd styrgrupp.
Beslut om verksamhetsstöd lämnas i februari 2016.
Utbetalning av verksamhetsstöd kan göras tidigast 28 februari under förutsättning att inget oförutsett händer med vårt Regionala bidrag. För att utbetalning av grundbidrag och verksamhetsstöd ska göras krävs att SDF skickar in den senaste verksamhetsberättelsen, ekonomiska redovisningen och revisionsberättelse.

Slutrapport ska lämnas till Gävleborgs Idrottsförbund senast 13 månader efter startdatum av projektet.
SDF blir återbetalningsskyldig av tilldelat verksamhetsstöd om inte verksamheten genomförts.

Skribent: Helena Nilsson

Kontaktperson

Monica Jonsson

Administratör
Hälsinglands Idrottsförbund
010-476 48 55
This is a mailto link

Postadress:Hälsinglands Idrottsförbund
Box 523
826 27 Söderhamn

Besöksadress: Hällåsen 606
826 40 Söderhamn

Kontakt:Tel: 0104764850
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss