Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Barentssamarbete

"Sharing the arctic spirit"

Idrottsutbyte mellan fyra länder

Barents Sports är ett unikt internationellt samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland.
  • Uppdaterad: 15 FEB 2017 17:04

Sharing the arctic spirit!

Barents Sport ska fungera som en plattform för utökat utbyte mellan idrottare, tränare och ledare. Mötena ska mynna ut både i ökad kompetens hos deltagarna och bättre förståelse och tolerans för varandras likheter och olikheter.

Utbyte för ungdomar i åldern 15-25 år är prioriterat. Med Barents Sports vill vi engagera så många ungdomar som möjligt över
landsgränserna. Vi vill främja fysisk aktivitet för alla och bidra till att
bryta ned politiska, kulturella och sociala hinder som kan finna mellan
länderna. Varje år engagerar projektet upp till 10 000 unga vuxna. Personer med funktionsnedsättningar finns med som en naturlig del.

Mångsidigt samarbete med lång historia

Samarbetet mellan länderna har pågått sedan 1950-talet. Först som ett Nordkalottsamarbete mellan Sverige, Norge och Finland. 1997 övergick det till att kallas Barentssamarbete när  Ryssland blev en fullvärdig medlem i Barents Sportkomitté. På senare år har samarbetet utvecklats och består nu av:

  • Tävlingar - Barents Games och Barentskamper
  • Kurser och seminarier
  • Konferenser med organisationsledare
  • Träningsläger
  • Samarbetet på klubbnivå

Barents Sportcommittén utvecklar samarbetet

Barents Sportkommité består av representanter från Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Gruppen träffas regelbundet för att utveckla och dra upp riktlinjerna för det idrottsliga utbytet i Barentsregionen. Sverige representeras av distriktsidrottschefen och handläggaren för Barentsfrågor på Norrbottens Idrottsförbund. Samarbetet har bland annat utmynnat i Barents Games och Barentskamper.

Barentskonferensen ger idrotterna möjlighet att påverka

Vartannat år anordnas Barents Meeting, ett forum där representater för de idrotter som deltar i utbytet träffas och ventilerar samarbetsmöjligheter.

Barents Games med över 1 000 deltagare

Frarm till 2013 genomfördes Barentskamper i en rad olika idrotter, alla vid olika tidpunkter och på olika platser. Men 2013 förverkligades drömmen om ett gemensamt Barents Games där flera idrotter samlas till gemensamma spel. Udda år genomförs sommarspel och jämna år vinterspel. Sverige, Norge, Finland och Ryssland ingår i Barentssamarbetet och turas om att arrangera.

Läs mer om Barents Games 

Varför är Barents Sports viktigt för idrottsutvecklingen i Norrbotten?

Barents Sports är ett mångsidigt internationellt utbyte i "närområdet" som kommer många till del. Samarbetet är värdefullt inte bara för de idrottsungdomar som får möjlighet att möta ungdomar från andra länder. Även aktivitetsledare och organisationsledare får chans till erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning som ger nya insikter och infallsvinklar.

SDF som vill delta i Barents Games eller Barentskamper hittar information och ansökningsblanketter i rutan nedan. 

Skribent: Annemari Johansson

Kontaktperson distrikt

Michael Fleuron

Idrottskonsulent/
Idrottslyftssamordnare
070-651 16 78

This is a mailto link

Postadress:Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss