Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Jämställdhet, ja tack!

Projekt Jämställd Sportregion Norr

Kön ska inte avgöra dina möjligheter

I Projekt Jämställd Sportregion Norr arbetar vi för att kvinnor och män ska ha lika mycket makt och inflytande inom alla idrottens områden. Varken samhället i stort eller idrotten är jämställd utan präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer.
 • Uppdaterad: 18 JAN 2017 10:13

Projekt Jämställd Sportregion Norr vill förändra attityder

Projektet riktar sig i första hand till Specialidrottsdistriktsförbund* (SDF) med verksamhet i Norrbotten.

Alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett kön. Genom att utbilda SDF-styrelser och valberedningar i jämställdhet vill vi förändra attityder och uppmuntra till att beslut fattas som gör idrotten mer jämställd.

Genom sin samordnande funktion har SDF möjlighet att påverka och inspirera länets föreningar att bli mer medvetna i frågan. Jämställdhetsintegrering förutsätter att det finns kunskap om jämställdhetsfrågor hos förtroendevalda, ledare, tränare, aktiva och anställda på alla nivåer inom idrotten.

I det här projektet vill vi prova nya metoder, samarbeten och fokusområden för att på riktigt försöka förändra strukturen inom idrottens beslutande och rådgivande organ. Ett mål är att båda könen ska vara representerade med minst 40% i SDF-styrelserna.

Projektet innebär bland annat att:

 • Hälften av SDF:en i Norrbotten ska ha påbörjat arbetet med att ta fram en handlings-/aktivitetsplan med fokus på jämställdhet.
 • Vi ska erbjuda SDF stöd i att genomföra en 4r-analys.
 • Förbundens valberedningar ska erbjudas fördjupad utbildning i jämställdhet.
 • Vi ska erbjuda föreningar utbildning i jämställdhetsfrågor.
 • Vi ska bjuda in till ett nätverk för kvinnliga aktivitets- och organisationsledare.
 • För att etablera en sund syn på jämställdhet redan i tidig ålder ska vi i samarbete med Rädda Barnen prova metoden med samtalsgrupperna Ellen och Allan i träningsgrupper.

Idrottens jämställdhetsmål

Vid 2011 års RF-stämma antogs nya jämställdhetsmål för svensk idrott, med nedanstående delmål för 2017:

 • kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ ska vara representerade med minst 40 procent.
 • andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/ förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika organisationer ska uppgå till minst 40 procent.
 • valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, ska bestå av lika antal kvinnor och män.
 • andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott ska uppgå till minst 40 procent
  - inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån,
  - vid riksidrottsgymnasierna (RIG)
  - vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
  - vid SF:s landslagsverksamhet.

* Exempel på SDF är Norrbottens Fotbollförbund, Norrbottens Orienteringsförbund och Norrbottens Konståkningsförbund, Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet, Norrbottens Ridsportförbund

Läs mer om idrottens jämställdhetsarbete.

 

Projektet medfinansieras av:

Logotype MUCF

 

 

Skribent: Annemari Johansson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson distrikt

Jonas Näslund

Idrottskonsulent/
Samordnare rörelsesatsning i skolan
Ansvarig för projektkontoret
070-272 51 08

This is a mailto link

Postadress:Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss