Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Utmärkelser

Den som under lång tid bidragit till att utveckla och levandehålla norrbottnisk och svensk idrott kan få en utmärkelse av Norrbottens Idrottsförbund.
  • Uppdaterad: 16 SEP 2016 16:57

Utmärkelser kan delas ut till specialidrottsdistriktsförbund och föreningar samt till styrelseledamot eller idrottsledare som är verksam i länet. Svensk idrotts högsta utmärkelse delas ut av Riksidrottsförbundet.

Vem kan lämna in ansökan om utmärkelser?

Styrelserna i Norrbottens Idrottsförbund, Specialidrottsdistrikts-förbunden (SDF) eller föreningar har rätt att lämna in ansökan med förslag till kandidater. Ansökan görs på särskild blankett som du hittar längst ned på denna sida.

Bestämmelser

A. Huvudregel

NIF:s utmärkelser delas ut till person som inom DF, SDF, förening har edlagt ett mångårigt förtjänstfullt arbete. Även föreningar och SDF kan söka utmärkelser.

B. Utmärkelsenormer

Förtjänstdiplom
Tilldelas person vilken nedlagt ett mångårigt och framgångsrikt arbete för distriktets idrottsrörelse som ledamot av förbundsstyrelse och/eller dess kommittéer, som ombudsman för specialidrott eller som ledamot av föreningsstyrelsen och dess sektioner/kommittéer. Personen bör ha varit verksam i ovan angivna funktioner under minst 8 år. Förtjänstdiplomet tilldelas även SDF och förening som varit verksam i minst 25 år. En speciell gåva utdelas vid 75 och 100 år.

Förtjänstmedalj i silver (försilvrad brons)
Samma bestämmelser som för förtjänstdiplomet dock med tillägg att medaljen utdelas efter minst 15 års verksamhet samt att mottagarnen förut ska ha fått NIF:s förtjänstdiplom.

Förtjänstmedalj i guld (förgylld brons)
Tilldelas person efter samma regler som för silvermedaljen. Personen ska  ha verkat i minst 25 år varav minst 5 år efter erhållen silvermedalj och fyllt kraven för NIF:s Stora Ledarmärke.

Bordstandar utan frans
Kan tilldelas förening och SDF som varit verksam i minst 40 år och tidigare erhållit förbundets diplom enligt ovan. Bordstandaret utan frans kan även tilldelas person eller organisation, som på något sätt stött den norrbottniska idrotten med speciella insatser.

Bordstandar med frans
Förbundets högsta utmärkelse. Kan tilldelas person, som efter tilldelad guldmedalj fortfarande under en lång följd av år bidragit till den norrbottniska idrottens utveckling genom ett väl kvalificerat arbete som idrottsledare.

Stora Ledarmärket
Stora Ledarmärket kan tilldelas idrottsledare, som enligt särskilda bestämmelser uppnått stipulerade 75 poäng. Märket kan utdelas oavsett att mottagaren tidigare ej erhållit någon av förbundets utmärkelser.

C. Utmärkelserutiner

NIF:s styrelse beslutar om utdelning av utmärkelser. Styrelsen har delegerat beslutanderätten till Verkställande Utskottet (VU) vad avser förtjänstdiplomet, silvermedaljen och bordstandar utan frans. För utdelning av Stora Ledarmärket, guldmedaljen och bordsstandar med frans skall styrelsens beslut vara enhälligt.

Utmärkelser kan sökas för utdelning vid jubiléer och andra högtidligheter samt vid årsmöten.

Ansökan som görs på särskild blankett ska vara kansliet tillhanda senast två månader före avsedd utdelningsdag.

Ansökningsblankett för utmärkelser (pdf)

Bestämmelser för Stora Ledarmärket (pdf)

Blankettbilaga för ansökan av Stora Ledarmärket (pdf)

Information om RFs förtjänsttecken (länk till RFs webb)

Skribent: Annemari Johansson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson distrikt

Elisabeth Lindström
Administratör
Telefon 070-686 84 75

elisabeth.lindstrom@ sisuidrottsutbildarna.se

Postadress:Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss