Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrott för barn och ungdomar

Idrotten en del av uppväxten

Barn- och ungdomsidrott bör utgå ifrån barnets intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska sättas i första rummet.
  • Uppdaterad: 19 SEP 2016 17:02
Idrott är i särklass den fritidsaktivitet som lockar flest barn- och ungdomar. 90 procent har någon gång varit med i en  en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Idrotten spelar en stor i roll många barns uppväxt.

Barnidrott är enligt Riksidrottsförbundets definition mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år. RF och Norrbottens Idrottsförbund följer Idrotten VilI, och i barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv som regleras i FNs barnkonvention.

Vad innebär trygg idrott, läs mer på RF:s webb

Ladda hem skylten "här pågår ofta barnidrott" (pdf)

skylt_barnidrott_norrbotten

Kontaktperson distrikt

Jakob Boudin

Idrottskonsulent
Ansvarig barn- och ungdomsfrågor
070-686 83 66 
jakob.boudin@ sisuidrottsutbildarna.se

Relaterade länkar

Idrottslyftet
Ekonomiskt stöd till idrottsföreningar som vill utveckla verksamheten.

Rädda Barnens föräldrartelefon
Ett bollplank även för idrottsföräldar.

Unicef - FNs barnkonvention
Innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Postadress:Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss