Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Trygg idrott

Nolltolerans mot övergrepp, våld, hot och trakasserier

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.
  • Uppdaterad: 15 NOV 2018 16:57

I Norrbotten arbetar vi aktivt med att skapa idrottsmiljöer där alla känner sig välkomna och framförallt känner sig trygga. Vi gör det i dialog med idrottsföreningarna och är ett bollplank för föreningar som hamnar i svåra situationer. Utgångspunkten i allt arbete är att barnet ska vara i centrum.

För att skapa en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta med utgångspunkt i Idrotten Vill och våra strategiska målsättningar. Men även i linje med barnkonventionen. Det innebär bland annat att alla, både barn, ungdomar och vuxna ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkningar eller övergrepp.

Samarbete med BRIS

Riksidrottsförbundet har i samarbete med BRIS tagit fram materialet "Barnens spelregler" som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Det kan vara en bra start till en diskussion i din förening. I materialet delar bland annat en rad idrottsprofiler med sig av sina upplevelser. Aktiva, föräldrar och ledare, alla kan jobba med "Barnens spelregler". Materialet bygger på sju grundregler, oavsett vem du är eller vilken idrott du ägnar dig åt.

Här kan du ladda hem boken Barnens spelregler.

Bris stödlinje för idrottsledare på tfn: 077-44 000 42

Vill du som barn eller ung få stöd och hjälp av en kurator?
Kontakta Bris via mejl och chatt på Bris.se eller ring 116111

 

Skapa trygga idrottsmiljöer

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet som Riksidrottsförbundet har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med någon av våra idrottskonsulent.

Kontakta våra idrottskonsulenter.

Ladda ner stödmaterialet "Skapa trygga idrottsmiljöer" (PDF-fil).

 

Brottsofferjouren

Riksidrottsförbundet samarbetar med Brottsofferjouren i arbetet mot våld, hot och trakasserier inom idrotten. Tillsammans har stödlinjen This is a mailto link tagits fram, dit samtliga brottsutsatta inom idrotten kan vända sig oavsett om man utsatts för ett reellt hot eller en upplevelse som skapat oro eller obehag.

 

Sakkuning inom barn- och ungdomsidrott

På Norrbottens Idrottsförbund finns Jakob Boudin som är sakkunnig inom barn och ungdomsidrott. Om du upplever att det förekommer mobbning, kränkningar eller annat som bryter mot idrottens värdegrund i din förening kan du vända dig till honom för råd och stöd.

Kontaktuppgifter till Jakob Boudin.

 

Idrottsombudsman och visselblåsartjänst

Från och med den15 november 2018 finns en idrottsombudsman och en visselblåsartjänst via Riksidrottsförbundet. Idrottsombudsmannen når du på 08-627 40 10. Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund och via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten.

Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. Den som anmäler ett ärende via visselblåsartjänsten har möjlighet att vara anonym.

All form av brottsutredning och orosanmälningar överlämnas till polis och socialtjänst.

IDROTTSOMBUDSMAN Stöttar och ger råd när idrottens värdegrund bryts 08-627 40 10 This is a mailto link

VISSELBLÅSARTJÄNST Vid misstanke om trakasserier, hot, våld eller ekonomiska oegentligheter kan du anmäla via denna sida – det går bra att vara anonym.
https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

På RF:s webb kan du läsa mer om idrottsrörelsens arbete med en trygg idrott.

Skribent: Annemari Johansson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson distrikt

Jakob Boudin

Idrottskonsulent
Ansvarig barn- och ungdomsfrågor
070-686 83 66 
jakob.boudin@ sisuidrottsutbildarna.se

Postadress:Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss