Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Jämställdhet

"En sund idrottsrörelse är inkluderande. Det finns plats för både pojkar och flickor, män och kvinnor att delta på lika villkor."

Jämställdhet

Idrottens mål är att idrott ska vara till för alla men i praktiken är det inte så. Vi vill att alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma möjligheter till inflytande över idrotten såväl som aktiv, ledare, i styrelser eller kommittéer. En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gäller på alla nivåer och i all verksamhet.
  • Uppdaterad: 13 JUN 2018 09:28

Så här jobbar vi med jämställhet

Vi kommer till din förening och hjälper er igång med ert jämställdhetsarbete:

  • Behovsanalys och åtgärdsplanering
  • Hjälp/förslag till behovsanpassat utbildningsupplägg (internutbildning, kurser, föreläsningar)
  • Stöd i att ta fram policy, handlingsplan, analys

Kontakta våra idrottskonsulenter

Verktyg (för föreningar att arbeta med)

Jämställd idrott (på sidan Inkluderande idrott)

Analysverktyg för jämställdhet (pdf)

Vägen till våra uppsatta mål - nulägesanalys, SWOT-analys och handlingsplan (pdf)

Mall för att ta fram en handlingsplan för jämställd idrott i föreningen/förbundet (pdf)

Lärgruppsplan 4R-metoden (pdf)

Fördjupande läsning

Om idrott och jämställdhet på Riksidrottsförbundets webb rf.se

Vem bestämmer? Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ (pdf)

Jämställdhetsmyndigheten

Ordlista

Projekt för ökad jämställhet

Norrbottens Idrottsförbund driver projektet Jämställd Sportregion Norr. 

Skribent: Annemari Johansson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson distrikt

Åsa Christensen

Idrottskonsulent
Kursansvarig
070-298 00 39

This is a mailto link

Kontaktperson distrikt

Michael Fleuron

Idrottskonsulent/
Idrottslyftssamordnare
070-651 16 78

This is a mailto link

Postadress:Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss