Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: LENNART MÅNSSON

Arbetet med att skapa en trygg idrott stärks ytterligare

2019-05-22 16:01

Längre preskriptionstid för att anmäla de allvarligaste förseelserna, längre avstängning från idrotten vid allvarliga kränkningar och möjlighet för idrottsombudsmannen att anmäla till bestraffning.
  • Skapad: 22 MAJ 2019 16:01

Det är några av de åtgärder som Riksidrottsstyrelsen föreslår för att förstärka arbetet med en trygg idrott för alla. Beslut fattas på Riksidrottsmötet (RIM) i Jönköping den 24-26 maj.

Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö och något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier, kränkningar och övergrepp är otänkbart.

– Alla vi som finns nära idrottande barn, ungdomar och vuxna har en skyldighet att göra allt vi kan för att alla ska vara trygga, utvecklas, må bra och ha roligt tillsammans. De ändringar som föreslås ska bidra till den nollvision mot kränkningar som vi i idrottsrörelsen har, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef Norrbottens Idrottsförbund. 

Idrotten har under de senaste åren stärkt arbetet för att skapa trygga idrottsmiljöer. Bland annat har varje idrottsdistrikt en sakkunnig i barn- och ungdomsidrott. I Norrbotten jobbar Jakob Boudin som sakkunnig i barn- och ungdomsidrott och honom kan ledare, tränare och styrelser vända sig till för råd och stöd om något skulle inträffa.

– Vi jobbar kontinuerligt med att skapa ett skyddsnät kring barnen. Därför uppmärksamma vi frågan i många olika forum. Förutom att kontinuerligt föra dialoger kring trygg idrott när vi möter idrottsledare och föreningar lyfter vi frågan med politiker, kommuntjänstepersoner, specialidrottsdistriktsförbunden och med andra organisationer. I allt vi gör behöver barnrättspersektivet finnas med, säger Jakob Boudin när han beskriver det förebyggande arbete som Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna gör i länet.

Utöver det ovan nämnda så har Riksidrottsförbundet också tillsammans med Bris tagit fram Barnens spelregler, Bris har inrättat en stödlinje för idrottsledare, en uppförandekod för idrotten fastställdes av Riksidrottsstyrelsen (RS) i augusti och en idrottsombudsman och visselblåsarfunktion inrättades i november.

För att ytterligare förstärka och förtydliga vikten av att idrottsrörelsen lever enligt idrottens värdegrund föreslår RS ett flertal ändringar i stadgar och förtydliganden av mandat för idrottsombudsman. Beslut om ändringarna tas på Riksidrottsmötet den 24-26 maj.

–  Att vara ledare inom idrottsrörelsen är ett förtroendeuppdrag och ingen rättighet. Föreningen beslutar vilka personer de vill ge förtroendet att vara ledare till, säger Jakob Boudin, sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på Norrbottens Idrottsförbund.

 Ett barn som far illa är ett barn för mycket. Förslagen ska stärka arbetet med trygg idrott och har barnens bästa för ögonen, säger Jakob Boudin sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på Norrbottens Idrottsförbund.

Förslagen i punktform:

  • Allvarliga kränkningar får mer kännbara påföljder – påföljden för den som allvarligt kränkt någon ändras från dagens avstängning i högst två år till avstängning i lägst två år och högst 10 år. 
  • Preskriptionstiden för anmälan av allvarliga kränkningar föreslås ändras till 10 år från den dag kränkningen begicks. (från tidigare två månader)
  • Idrottsombudsmanens uppgift att vägleda och i vissa fall företräda förening eller medlem i förening förtydligas i stadgarna.
  • Idrottsombudsmannen ges rätt att kunna göra en anmälan till bestraffning.
  • Att föreningar ska – inte som tidigare uttryckt uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller erhåller uppdrag i föreningen och som i uppdraget har direkt och regelbunden kontakt med barn.
  • Enligt gällande stadgar är det möjligt för en förening att utesluta en medlem som bryter mot idrottens värdegrund. Detta föreslås skrivas ännu mer tydligt.

Riksidrottsmötet, idrottsrörelsens årsmöte, äger rum i Jönköping den 24–26 maj och samlar representanter från samtliga 71 medlemsförbund för att gemensamt fatta beslut i dessa och fler framtidsfrågor.

Mer om Riksidrottsmötet 2019, här hittar du förslag, handlingar, program mm.

Materialtips 

Skapa trygga idrottsmiljöer

Barnens spelregler

För mer information kontakta gärna:
Jakob Boudin, sakkunnig barn- och ungdomsidrott
Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef 

Skribent: Annemari Johansson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson distrikt

Katarina Halvardsson
Distriktsidrottschef
070-686 80 90

This is a mailto link

Kontaktperson distrikt

Jakob Boudin

Idrottskonsulent
Ansvarig barn- och ungdomsfrågor
070-686 83 66 
jakob.boudin@ sisuidrottsutbildarna.se

Postadress:Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss