Hoppa till sidans innehåll

Norrbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Norrbotten. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: AVDO BILKANOVIC

Brist på planering bygger in ohälsa

2019-09-16 09:30

Stillasittandet bland barn och unga är ett hot mot folkhälsan. Motion och idrott däremot är främjande faktorer för ett friskare liv. Men idrottsföreningar behöver någonstans att vara, annars uteblir förstås de goda effekterna.
  • Uppdaterad: 16 SEP 2019 09:30

En ny enkätundersökning bland Sveriges kommuner visar på brister i kommunernas planering för att framtidssäkra tillgången till idrottsanläggningar och idrottsytor.

I Norrbotten saknar alltför många kommuner idrottspolitiska program och i många fall saknas också en plan för idrottsanläggningars utveckling. Av länets 14 kommuner har nio besvarat enkäten. Två anser att tillgången till anläggningar och idrottsytor är god medan närmare hälften av kommunerna uppger att bristen på anläggningar i någon mån begränsar möjligheten för barn och ungdomar att idrotta. Övriga kommuner säger sig inte ha gjort analyser som ger svar på om tillgång och efterfrågan på idrottsytor matchar varandra.

Sverige har Nordens mest inaktiva barn där bara 22 procent av tjejerna och 44 procent av pojkarna i 10-15-årsåldern når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet.
Som företrädarorganisation för föreningsidrotten i Norrbotten vill vi öppna upp för en fördjupad dialog med politiker och tjänstemän kring de lokala behoven av anläggningar och miljöer för idrott.

I enkäten flaggar merparten av kommunerna för att befintliga anläggningar är i behov av renoveringar och några säger sig ha planer på nybyggnation. Det är vår önskan att kommunerna gör strategiska och långsiktiga satsningar på idrottsanläggningar och att idrotten involveras i planeringen i ett tidigt skede.

För att inte riskera att idrottsytor glöms bort när nya bostadsområden växer upp och bostadsområden förtätas vill vi också att idrotten ska skrivas in i planoch bygglagen. Möjlighet till motion och idrott i närområdet är en framgångsfaktor för att öka motivationen till rörelse för människor i alla åldrar. Vi ska inte bygga in segregation och ohälsa i samhället när vi egentligen behöver bygga för vår hälsa.

Idrottsrörelsen ger mer än bara träning. Vi ger ett sammanhang, vi skapar mötesplatser över gränser som vårt samhälle behöver - kanske mer än någonsin. Ikväll träffas 145 000 barn och ungdomar i hela landet för att träna eller tävla i tusentals av Sveriges 20 000 idrottsföreningar. Under idrottens gemensamma regler är de lika. Vem du gillar eller vad dina föräldrar tjänar spelar ingen roll.

Visst har vi brister. Ledare som inte följer vår värdegrund, tävlingsformer som är stelbenta och i vissa fall till och med exkluderande. Verksamheter som inte ger killar och tjejer samma möjligheter att både utöva och påverka sin idrott. De försöker vi ändra på genom vårt omfattande och systematiska arbete Strategi 2025 där vi ska få en ny syn på träning och tävling, en jämställd och inkluderande idrott, vitala och levande föreningar och ett stärkt ledarskap.

Men det kanske mest grundläggande behovet för idrottsrörelsen kan vi inte lösa själva. En plats att vara på. Det är på planen, i hallen, skaterampen eller spåret som idrott utövas. Det är där vi möts, kämpar, skrattar och bygger relationer. Har vi ingenstans att vara blir det ingen idrott.

Planera för idrott från början.

Leif Nordström
Ordförande, Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Katarina Halvardsson
Distriktsidrottschef, Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

 

Skribent: Annemari Johansson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss