Hoppa till sidans innehåll

Östergötlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Östergötland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Inkludering

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsfamiljen ska alla värderas lika – oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning.
  • Uppdaterad: 04 APR 2019 17:02

Idrotten äger den största mötesplatsen i Östergötland där vi möts som föräldrar, ledare, spelare, domare och vänner. Idrotten som en arena för inkludering är en fråga om vad olika aktörer gör när olika grupper möts och på vilket sätt människor tillåts påverka verksamhetens mål och mening. Det handlar om delaktighet och påverkan. Därför är det viktigt att vi skapar en miljö där dessa möten kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gränsöverskridning. 

Inkludering och mångfald handlar om att ta tillvara på möjligheter och undanröja hinder – att vi på alla plan och nivåer – tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Idrottsrörelsens övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund.

Idrottsförbundet arbetar med olika insatser för föreningar som är aktiva i inkluderingsarbetet. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens, verktyg och möjligheter för att så bra som möjligt arbeta för en mer välkomnande och inkluderande verksamhet.

Skribent: Anneli Björkman
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson Inkludering

Hans Wetterhall
010-476 50 31
This is a mailto link

Kontaktperson Inkludering & Parasport

Mattias Sköld
010-476 50 07
This is a mailto link

Postadress:Östergötlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Fastes gata 4
582 78 Linköping

Besöksadress: Idrottens Hus, Linköping Arena, Fastes gata 4
582 78 Linköping

Kontakt:Tel: 0104765000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss