Hoppa till sidans innehåll

Östergötlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Östergötland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: JOSEFINE LOFTENIUS

Arbetet med att skapa en trygg idrott stärks ytterligare

22 MAJ 2019 08:08
Längre preskriptionstid för att anmäla de allvarligaste förseelserna, längre avstängning från idrotten vid allvarliga kränkningar och möjlighet för idrottsombudsmannen att anmäla till bestraffning.
  • Uppdaterad: 22 MAJ 2019 08:08

Det är några av de åtgärder som Riksidrottsstyrelsen föreslår för att förstärka arbetet med en trygg idrott för alla. Beslut fattas på Riksidrottsmötet (RIM) i Jönköping den 24-26 maj.

Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö och något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier, kränkningar och övergrepp är otänkbart.

– Att vara idrottsledare är ingen demokratisk rättighet, istället har vi som finns nära idrottande barn, ungdomar och vuxna en skyldighet att göra allt vi kan för att alla ska vara trygga, utvecklas, må bra och ha roligt tillsammans, säger Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef Östergötlands Idrottsförbund. De ändringar som föreslås ska bidra till den nollvision mot kränkningar som vi i idrottsrörelsen har. 

Idrotten har under de senaste åren stärkt arbetet för att skapa trygga idrottsmiljöer. Bland annat har varje idrottsdistrikt en sakkunnig i barn- och ungdomsidrott. I Östergötland jobbar Lollo Bladh som sakkunnig i barn- och ungdomsidrott och henne kan ledare, tränare och styrelser vända sig till för råd och stöd om något skulle inträffa.

– Vi jobbar mycket förebyggande också, säger Lollo Bladh. Nu i vår har vi bland annat bjudit in till idrottsfrukostar och lunchföreläsningar på temat Trygg idrott och just nu är vi ute i många föreningar och utbildar de som ska vara ledare på Sportis Camp eller andra sommarlovsaktiviteter.

Utöver det ovan nämnda så har Riksidrottsförbundet också tillsammans med Bris tagit fram Barnens spelregler, Bris har inrättat en stödlinje för idrottsledare, en uppförandekod för idrotten fastställdes av Riksidrottsstyrelsen (RS) i augusti och en idrottsombudsman och visselblåsarfunktion inrättades i november.

För att ytterligare förstärka och förtydliga vikten av att idrottsrörelsen lever enligt idrottens värdegrund föreslår RS ett flertal ändringar i stadgar och förtydliganden av mandat för idrottsombudsman. Beslut om ändringarna tas på Riksidrottsmötet den 24-26 maj.

–  Ett barn som far illa är ett barn för mycket. Förslagen ska stärka arbetet med trygg idrott och har barnens bästa för ögonen, säger Lollo Bladh, sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på Östergötlands Idrottsförbund.

Förslagen i punktform:

  • Allvarliga kränkningar får mer kännbara påföljder – påföljden för den som allvarligt kränkt någon ändras från dagens avstängning i högst två år till avstängning i lägst två år och högst 10 år. 
  • Preskriptionstiden för anmälan av allvarliga kränkningar föreslås ändras till 10 år från den dag kränkningen begicks. (från tidigare två månader)
  • Idrottsombudsmanens uppgift att vägleda och i vissa fall företräda förening eller medlem i förening förtydligas i stadgarna.
  • Idrottsombudsmannen ges rätt att kunna göra en anmälan till bestraffning.
  • Att föreningar ska – inte som tidigare uttryckt uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller erhåller uppdrag i föreningen och som i uppdraget har direkt och regelbunden kontakt med barn.
  • Enligt gällande stadgar är det möjligt för en förening att utesluta en medlem som bryter mot idrottens värdegrund. Detta föreslås skrivas ännu mer tydligt.

Riksidrottsmötet, idrottsrörelsens årsmöte, äger rum i Jönköping den 24–26 maj och samlar representanter från samtliga 71 medlemsförbund för att gemensamt fatta beslut i dessa och fler framtidsfrågor.

Mer om Riksidrottsmötet 2019, här hittar du förslag, handlingar, program mm.

För mer information kontakta gärna:
Lollo Bladh, sakkunnig barn- och ungdomsidrott, tfn: 010-476 50 23, This is a mailto link

Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef, tfn: 010-476 5025, This is a mailto link

Skribent: Marie-Louise Elebring
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Östergötlands Idrottsförbund
Idrottens Hus, Fastes gata 4
582 78 Linköping

Besöksadress: Idrottens Hus, Linköping Arena, Fastes gata 4
582 78 Linköping

Kontakt:Tel: 0104765000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss