Hoppa till sidans innehåll

Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm är två stödorganisationer under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet.

Inkludering

Inkludering

Idrotten har ett internationellt språk. Föreningsidrotten är öppen för alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, fysisk eller psykisk förutsättning. Det finns plats för barn, ungdomar och vuxna, pojkar och flickor, män och kvinnor från alla samhällsskikt och olika idrottsliga ambitionsnivåer. Den svenska idrottsrörelsen vill vara ännu mer inkluderande och därmed vara en motvikt i ett samhälle där segregation och utanförskap är växande problem.
 • Uppdaterad: 02 JUN 2017 13:40

Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället. Idrotten är ett sätt att känna gemenskap och delaktighet. Detta förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor, samt kunskap om varandras kultur, synsätt och ide om hur samhället ska se ut, vilket medför jämlikhet och samförstånd. Tyvärr finns många trösklar som gör det svårt för många att vara med i gemenskapen föreningsidrotten erbjuder. Därför vill idrottsrörelsen ytterligare stärka arbetet med mångfald och inkludering i föreningar. Detta är i linje med idrottsrörelsens nya strategiarbete:

 • Livslångt idrottande
 • Värdegrunden är vår styrka   
 • Idrott i förening       
 • Idrotten gör Sverige starkare

I linje med idrottens nya strategi pågår just nu ett arbete för att skapa förutsättningar för att kunna inkludera så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Stockholmsidrotten arbetar aktivt för att stötta föreningar i deras ambition att göra en satsning för att inkludera nya målgrupper som står utanför idrottsrörelsen. Detta kommer göra idrotten till en ännu starkare samhällsaktör.

Delar i arbetet och stöder består av:

 • Ekonomiskt stöd till idrottsmateriel, ledare, resor, lokaler mm
 • Coaching
 • Kontaktskapande och dörröppnande
 • Samverkan mellan interna (inom idrottsrörelsen) och externa parter
 • Helhetssyn för att undvika onödiga krockar mellan intressen och verksamheter
 • Kunskapsspridning och utbildning                       

Allt stöd som utgår ska föregås av en plan på hur den stöttade verksamheten kan bli långsiktigt varaktig. Den primära målgruppen består av och bor i områden med:

 • Ungdomar och unga vuxna som lever i utanförskap
 • Nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män som har uppehållstillstånd i Sverige
 • Ungdomar och unga vuxna som av sociala eller ekonomiska skäl behöver hjälp att hitta sin idrott eller kan dra nytta av idrotten för att hitta sin sociala plats i svenskt samhälle.                  
 • Höga ohälsotal
 • Dålig föreningstäthet (vita fläckar)
 • Stort flyktingmottagande
 • Låg medelinkomst och/eller stor arbetslöshet
Skribent: Marika Holm

Här är laget som föddes på nytt - och som öppnade dörren för ensamkommande

Idrotten gör skillnad för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn

Saadeh flydde krigets Syrien i höstas - nu dömer han basket i Sverige

Ny mötesplats ska få fler asylsökande att hitta in i idrotten

Postadress:Stockholms Idrottsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss