Hoppa till sidans innehåll

Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm är två stödorganisationer under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet.

Anläggningar och idrottsytor

En stor utmaning i Stockholmsdistriktet och en förutsättning för att idrotta

Anläggningar

Bristen på idrottsanläggningar och andra idrottsytor gäller oavsett idrott. Oavsett idrott är anläggningsfrågan den viktigaste frågan och största hindret för att fler barn och unga ska kunna vara idrottsaktiva i Stockholm.
  • Uppdaterad: 28 MAJ 2018 15:23

Kunskapsföretaget Volante har på uppdrag från Stockholmsidrotten tagit fram rapporten ”Får vi ta plats?” Rapporten visar bland annat:

Det går 12 700 göteborgare och 32 300 stockholmare per idrottshall

Det går 46 500 göteborgare och 93 600 stockholmare per ishall.

Det går 6 500 malmöiter och 11 100 stockholmare per fotbollsplan

Det går 62 000 göteborgare och 78 000 stockholmare per simhall

Varje dag utövas det tusentals olika aktiviteter av hundratusentals människor på sammanlagt 600 anläggningar i länet, men behovet är större. I dag står det barn och ungdomar i kö för att komma in i anläggningar med sina föreningar. Nu berättar allt fler idrotter att de tappar medlemmar till följd av anläggningsbristen.

Till regionen flyttar det mer än 40 000 nya invånare varje år. Det innebär att Stockholm växer med ett Malmö vart tionde år. Gamla stadsdelar byggs ut och nya tillkommer. Lika naturligt som att det byggs skolor, busshållplatser och vägar borde det vara att idrotten får nya idrottsplatser och hallar. Grönområden och skogar som får stå orörda för motionärer, hundägare, scouter, förskolebarn och idrotter som använder naturen som sin arena.

Med den stora befolkningstillväxten – och det redan i dag stora trycket på föreningar och förbund – kan anläggningsbristen komma att förvärras ytterligare om inte en satsning sker för att möta den stigande efterfrågan.

Stockholmsidrotten menar att det är en klok investering att investera i idrottsanläggningar. Idrott behövs för att motverka ohälsan, som redan i dag kostar samhället 120 miljarder kronor per år. Idrotten bidrar även till en trygg social miljö för våra barn, gemenskap med vuxna förebilder, utbildning i demokrati, integration, ledarskap, socialisation och värdegrund. Frågan måste därför ställas: har vi råd att inte bygga nya anläggningar och platser där föreningslivet kan vara?

Vi anser att idrotten har stora värden och en stark förankring i samhället. Därför arrangerade Stockholm Idrottsförbund tillsammans med Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer konferensen "Idrottens värde och legitimitet i en växande Stockholmsregion"

På den konferensen släpptes Volantes rapport "Idrottens värden" som kunskapsföretaget Volante tog fram på uppdrag av Stockholms Idrottsförbund. Rapporten pekar ut vilka stora värden föreningsdriven och organiserad idrott bidrar med till samhället.

Stockholms Idrottsförbund har länge arbetat för regional samverkan, då vi inte tror att bristen på idrottsanläggningar kan lösas av varje enskild kommun. Det arbetet har bidragit till att ett utvecklingsprojekt i regi av landstinget, stött av Stockholms Idrottsförbund och ett antal kommuner inletts. Genom att hantera arbetet på en regional nivå kan olika idrotter och kommuner hjälpas åt att använda de anläggningar som finns i dag på ett effektivt sätt och skapa möjligheter för nya. Detta är till fördel för föreningar, utövare och skattebetalare.

Läs intervjun med utvecklingschefen Torbjörn Neiman här.

Ytterligare utmaningar är idrotternas skiftande behov över tid. En idrott som för 10 år sedan var i stort behov av en viss typ av anläggningar kanske inte ens fyller upp de tider och anläggningar som finns idag. Däremot växer andra idrotter och får ökade behov. Analysen kring samordning mellan idrotter och framtidens behov för idrotterna behöver göras samtidigt som vi skapar förutsättningar för idrottsverksamheten som bedrivs nu.

Behov av regional samverkan är stor och listan över samverkansmöjligheter kan göras oändlig och behovet av regional samordning är påtagligt och lyfts av både idrotts- och kommunföreträdare.

Idrotten känner inga kommungränser och många idrotter har redan idag ett större upptagningsområde än den enskilda kommunen. Detta skapar utmaningar då kommunernas regelverk försvårar sådan flexibilitet. Vilka möjliga lösningar ser vi här?

Större anläggningar måste inte finnas i varje kommun, hur kan vi gemensamt se till att behovet täcks i vår region?

Kunskapen kring anläggningar och andra idrottsmiljöer behöver öka inom en rad olika områden. Alltifrån nytänkande kring anläggningsbyggande, samla idrotternas specifika mått och regelverk kring anläggningar till kostnadseffektiva lösningar. Vi behöver skapa en samlingsplats för kompetens i dessa frågor dit både idrotter och kommuner kan vända sig.

Idrotter med färre utövare kan hitta en gemensam samlingsplats.

Idrotter med liknande anläggningsbehov kan göra gemensamma satsningar.

Kring idrottens förutsättningar och regionens behov av samverkan fokuseras Stockholms Idrottsförbunds arbete fram till 2018. Vid frågor eller för mer information är du välkommen att kontakta verksamhetsledare Roger Vintemar >>>  

Kontaktperson

Roger Vintemar, Stockholmsidrotten
Telefon: 08-627 40 65
This is a mailto link

Kontaktperson

Henrik Schöldström, Stockholmsidrotten
Telefon: 08-627 40 15
This is a mailto link 

 

Arbetet för fler regionala idrottsanläggningar växlas upp

Nyheter om anläggningar

Forskarrapporten som visar på idrottens värde och samhällsnytta

Postadress:Stockholms Idrottsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss