Hoppa till sidans innehåll

Barnkonventionen fyller 25 år


Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter, som den egentligen heter.

Barns rättigheter kränks fortfarande varje dag och utmaningarna är många. Att bara 42 länder i världen har lagstiftat mot aga och att miljontals barn inte har möjlighet att gå i skolan är två exempel. Men hur ser det ut inom idrotten?

Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter. I idrottens idéprogram Idrotten vill finns riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten. De beskriver på ett övergripande plan hur en trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott bör utformas. Riksidrottsstyrelsen beslutade i maj 2014 också om tydligare anvisningar för att hjälpa förbunden att tolka riktlinjerna.

Vi på Stockholmsidrotten vill hjälpa er att förstå och förenkla riktlinjerna och har därför skapat www.barnensidrott.se. Vi har under hösten gått djupare in på varje intention med hjälp av fakta, intervjuer med barn, artiklar från idrotten i Stockholm samt även skapat Stockholmsidrottens Podcast. 

Gå in på Rädda Barnens hemsida för att svara på frågor och se hur rmycket du kan om barnkonventionen. Där kan man även ladda hem en interaktiv bilderboks-app för barn.

Har ni några frågor? Kontakta Helen Alpstig på Stockhockholmsidrotten.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:45 Skribent: Katrin Söderberg

facebook_icon