Hoppa till sidans innehåll

Gråzon Gränsfall Glasklart – Nytt stöd för att förebygga sexuella övergrepp


logo-ggg-vit-large

Alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna i det svenska föreningslivet, utan risk att utsättas för sexuella kränkningar eller övergrepp. Även om en del arbete görs redan i dag, visar verkligheten tyvärr att det behöver göras mer. Därför lanseras Gråzon Gränsfall Glasklart på webbplatsen www.granser.nu.

Bakom sidan står Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen). Här finns information, råd, stöd och vägledning till ledare i barn- och ungdomsverksamheter om hur man kan arbeta med frågan om sexuella kränkningar och övergrepp, såväl förebyggande som vid krissituationer. Erfarenheterna kommer från föreningar och samfund själva och avser inspirera andra ledarledda barn- och ungdomsverksamheter att arbeta förebyggande mot sexuella kränkningar och övergrepp.

Som ledare i föreningslivet är du en viktig person i barns och ungdomars liv. För många kanske den viktigaste. Med det ansvaret följer också en skyldighet att ta de problem som kan uppstå på allvar – särskilt när det handlar om sexuella kränkningar och övergrepp. Det handlar inte om att misstänkliggöra ledare eller unga i verksamheten utan att det behövs ett brett kunskapshöjande arbete för att nå så många som möjligt.

Gråzon Gränsfall Glasklart utgör ett smörgåsbord där enskilda ledare och föreningar kan hitta stöd och vägledning att utveckla ett arbete som passar det egna sammanhanget. Även om frågan om kränkningar och övergrepp är svår, så behöver det inte vara svårt att arbeta förebyggande. Sexuella kränkningar kan ske i gråzonerna mellan vad som uppfattas olämpligt och direkt olagligt. En kränkning kan vara ett gränsfall där en mängd omständigheter blir avgörande för hur ledare i verksamheten bör agera. Det kan också vara helt glasklara fall av kränkningar eller övergrepp. Förmågan att adressera och hantera de här frågorna är något vi alla måste öka vår kunskap kring, oavsett hur trygga vi känner oss idag.

Lyssna på Stockholmsidrottens pod tillsammans med Rikard Ambumsgård från MUCF.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:06 Skribent: Katrin Söderberg

facebook_icon