Hoppa till sidans innehåll

Idrott för barns bästa


löpning

Ett barn kan uppleva ett 100 m lopp som ansträngande och ångestfullt. Ett annat barn upplever glädjen och lusten i att springa över 1000 meter. Forskarna pratar om ångestdriven träning eller passionerad livsstil. 

Fetma och för högt blodtryck ökar hos de alltmer stillasittande barnen samtidigt lider allt fler barn av överträning och riskerar att bli idrottsinvalider, av ensidig träning. Barn behöver springa, hoppa och anstränga sig fysiskt, men vad är lagom? Vad behöver tränare, ledare och föräldrar veta för att anpassa barns idrott till varje barns förmåga samtidigt som vi skapar friska och glada barn.

Det finns stora skillnader i varje åldersgrupp 
Barnet som upplever ångest över att springa överhuvudtaget, hur bemöter vi dem? Genom att utgå från "varje barns" unika förutsättningar med hänsyn till biologisk, psykologisk och social utveckling, hjälper vi dem att mäta sin prestation utifrån den egna förmågan. Att se och möta varje barn! Låter vi barnet vara delaktigt, genom att t.ex. fråga, hur långt vill du springa idag? Hur vill du att det ska kännas när du har sprungit så långt? Vi ska hjälpa barnen att hitta sina inre drivkrafter, att jämföra sig med andra barns förmåga och deras resultat, är inte rättvist för de utvecklas olika och skillnaderna inom varje årskull kan vara upp till fem biologiska år.

Barnet som har sin idrott som passionerad livsstil, hur bemöter vi dem? Barnet som lever passionerat för sin idrott behöver kanske inte motiveras att träna utan hjälp med att hinna med återhämtning (mental och fysisk) och äta rätt. Att prova fler idrotter och andra aktiviteter som ger en meningsfull fritid som inte enbart består av prestation och resultat.


Tänk individuellt och lyssna på varje barn
Du som tränare, låter detta för mycket för att hinna med, att se och möta varje barn? Var lugn, du är inte ensam runt barnet utan det kan vara nöjd bara av att ingå i ett sammanhang med andra barn. Du som förälder, vet du vilka drivkrafter ditt barn har? Är det deras eget eller ditt val att idrotta? Var en trygg positiv vuxen förebild. Prata om engagemanget och upplevelsen. Skilj på barnets prestation och resultatet. 
Inga barn, oavsett ålder, blir bättre av mindre träning, speltid eller uppmärksamhet. 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:06 Skribent: Helen Alpstig

facebook_icon