Hoppa till sidans innehåll


faq

Vi har svarat på de vanligaste frågorna rörande idrott och barns rättigheter. Får du inte svar på din fråga här, gå in på vår chat
och ställ din egen fråga.

 

 

Vad är Idrotten vill?

>> Riksidrottsförbundet har i ”Idrotten Vill” fastställt idrottens idéprogram, som går ilinje med FN:s konvention om barnets rättigheter. Svensk idrott vill vara bäst i världenför alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form ochinnehåll. I detta arbete är idrottens värdegrund viktig och särskilt barn och ungasrätt till delaktighet – att få vara med att bestämma och ta ansvar för verksamheten.

 

Vilka är grundfärdigheterna som barn behöver? 

>> Springa – gå,  hoppa – landa, rulla – rotera, balansera, klättra – hänga, stödja, kasta – fånga och åla – krypa. 

 

Vem räknas som barn inom idrotten?

>> Barn är enligt Idrotten Vill aktiva upp till och med 12 år. Hänsyn ska dock alltid tas till fysisk, psykisk och social mognad. Enligt barnkonventionen är emellertid alla barn till och med 18 års ålder. 

 

Vad är en barnkonsekvensanalys?

>> Barnkonsekvensanalyser är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling ochsynliggöra barnets bästa. Barnkonsekvensanalyser ska inte göras vid sidan av detordinarie arbetet utan istället ta reda på vilka tillägg eller förändringar som kanbehöva göras i det ordinarie arbetet. Utslagning Att individen mot sin vilja inte längre får/kan vara med i laget/träningsgruppen. Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:06 Skribent: Katrin Söderberg

facebook_icon