Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Idrottslyftet

Syftet med Idrottslyftet 2016–2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten i enlighet med svensk idrotts gemensamma mål med sikte på år 2025. Västerbottens Idrottsförbund administrerar två olika typer av ekonomiskt stöd till idrottsföreningar i länet inom ramen för Idrottslyftet, ett verksamhetsstöd och ett anläggningsstöd.
 • Uppdaterad: 02 FEB 2018 10:52
Idrottslyftet

Verksamhetsstödet i Västerbotten är uppdelat i fyra olika prioriterade utvecklingsområden och nedan följer en beskrivning av respektive område.

 • Idrottslig mångfald
 • Nya verksamhetsformer
 • Idrottsövergripande ledarutbildningar
 • Föreningsutveckling

1. IDROTTSLIG MÅNGFALD

 • Prova nya idrotter
  På vissa ställen saknas det vissa idrotter och idrottsförbundet vill främja idrottslig mångfald. Testa nya idrotter för att se om det finns intresse att ta det vidare till att bli en mer permanent aktivitet

 • Prova-på-satsningar i samverkan
  Prova på satsningar tillsammans med annan idrottsförening, skola eller andra organisationer.

 • Multicamper
  Under en viss begränsad tid får man testa på flera olika idrotter. T ex att under en vecka finns det aktiviteter 4 timmar per dag med olika idrotter att prova på.

 • Idrottsskolor
  Under en viss tid får lära sig mer om en idrott eller att det startas upp för nybörjare som man vill locka med sig t ex fotbollsskola.

  Vid inköp av utrustning inom ”idrottslig mångfald” så bekostar idrottslyftet 50 % av inköpskostnaden. Den andra delen står föreningen själva för

Centrala satsningar som styrs av Västerbottens Idrottsförbund.

2. NYA VERKSAMHETSFORMER

 • Spontanidrott
  Spontanidrott med lätt organisation så det fungerar på plats. Kan vara aktiviteter där seriespel eller cuper är borttagna.

 • Satsningar på nya områden
  Kan innebära att man satsar på att införa vissa idrotter på speciella områden i samhället där behovet är stort. Att flytta idrotten dit istället för att flytta människorna till idrotten.

 • Satsningar i nya anläggningar
  Vill ni ta er ordinarie verksamhet/idrott till en ny plats? Bygga upp parkour på sommaren där hockeybanan är på vintern. Spela handboll på konstgräs, dansträning på kampsportmatta etc. 

 • Ny utrustning
  När man startar upp en ny verksamhetsform kan det behövas ny utrustning som t ex en simulator eller en pitchmaskin.

 • Rörelserikedom – skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet
  Det är lika viktigt att kunna läsa och skriva som att vara rörelserik. Föreningen vill erbjuda aktiviteter för att öka barnens motivation, självförtroende, kunskap, förståelse och fysiska kompetens samt öka kunskapen kring rörelserikedom hos ledare och föräldrar. Vi vill att så många som möjligt ska ha lusten och förmågan att röra sig – så mycket som möjligt, så länge som möjligt!

  Vid inköp av utrustning inom ”nya verksamheter” så bekostar Idrottslyftet 50 % av inköpskostnaden. Den andra delen står föreningen själva för.

Centrala satsningar

 • Barn och ungdomsutvecklare – några flersektionsföreningar får möjlighet till stöd för att anställa en barn- och ungdomsutvecklare för att bidra till förflyttningen från triangel till rektangel

3. IDROTTSÖVERGRIPANDE LEDARUTBILDNINGAR
– ej specialidrotternas utbildningar

 • Idrottens grundtränarutbildning
 • Åldersanpassad fysisk träning
 • Jämställdhetsutbildningar
 • Empowering coaching
 • Idrottens Föreningslära
 • Kost
 • Akut skadeomhändertagande
 • Hjärt- och lungräddning

4. FÖRENINGSUTVECKLING

 • Verksamhetsutveckling
  Tillsammans med SISU ser ni över er verksamhets nuläge och vilka potentiella utvecklingsområden som finns. Behöver ni kanske jobba fram eller förtydliga er värdegrund, vill ni bli en jämställd förening eller se över rekrytering av aktiva, ledare och styrelserepresentanter?

 • Styrelseutveckling
  Med stöttning av SISU funderar vi på hur föreningen kan utveckla sitt styrelsearbete. Vem gör vad och varför. Hur ska vi förändra sättet att arbeta för att utvecklas och komma vidare etc.

 • Ekonomihantering
  Med stöttning av SISU tittar vi på vad föreningen har för ekonomirutiner och hur de kan utvecklas. Vad behöver alla veta för att det ska fungera? Behöver ni utbildning i något särskilt moment inom ekonomin?

 • Mentorskap
  Hur jobbar föreningen med mentorer? Tillsammans med SISU kan ni ta fram ett sätt för föreningen att rekrytera, ta hand om och utbilda mentorer för att hjälpa ledarna i sitt uppdrag.

 • Digitalisering
  Hur jobbar föreningen med olika digitala verktyg? Tillsammans med SISU kan ni se över vilka verktyg som skulle passa er verksamhet för t ex intern och extern kommunikation, marknadsföring eller lagring av dokument.

För att ta del av Idrottslyftets verksamhetsstöd tar föreningen kontakt med sin idrottskonsulent från SISU Idrottsutbildarna eller vår idrottslyftskonsulent Linda Hjortborg, This is a mailto link. Maxbeloppet är 25 000 SEK.

 

Anläggningsstödet i Västerbotten är också uppdelat i olika inriktningar och nedan följer en beskrivning av dessa inriktningar

 • Nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000)
  Ansökningen hamnar hos Riksidrottsförbundet som handlägger och fattar beslut i samråd med distriktsförbundet

 • Nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000)
  Ansökningen hamnar hos Västerbottens Idrottsförbund som handlägger och fattar beslut

 • Renoveringsåtgärder
  Föreningen kan söka upp till max 200 000 SEK för renoveringsåtgärder under förutsättning att föreningen själv äger anläggningen i fråga

 • Energiåtgärder
  Föreningen kan söka stöd till energiåtgärder som dokumenterats av kommunens energi- och klimatrådgivare vid genomförd energirådgivning (en kostnadsfri tjänst som alla kommuner tillhandahåller). En förutsättning är också att föreningen själv äger eller har ett omfattande driftsavtal för anläggningen i fråga.

 • Säkerhetsåtgärder
  Ett exempel på en åtgärd är en säkerhetsbåt till seglarklubb.

 • Förstudie anläggningsprojekt
  En nyhet 2018 är att man nu kan söka stöd för att genomföra en förstudie till ett större anläggninsprojekt

Idrottsföreningar kan ansöka om anläggningsstöd löpande under året via applikationen "Idrottsmedel" i IdrottOnline

 

Beslutsmöte sker varje månad och medfinansiering krävs eftersom vi inte kan bevilja mer än 50% av investeringskostnaden

 

Ett tips är att ta kontakt med vår idrottslyftskonsulent Daniel Sandström och få råd och tips innan föreningen skickar in ansökan.

 

Bedömningskriterier för såväl verksamhetsstödet som anläggningsstödet

 • Geografisk spridning
 • Idrottslig mångfald
 • Anpassning till målgrupp
 • Jämställdhet
 • Samverkan
 • Nytänkande
 • Långsiktighet
 • Konsulentens bedömning av föreningen

----

 

Kontaktperson: Daniel Sandström, tel 070-578 10 14, E-post

 

Skribent: Bitte Torbjörnsdotter

Goda exempel (film)

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 0906955600
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss