Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Verksamhetsbidrag för SDF

Aktuella regler för verksamhetsbidrag är fastställda av styrelsen för Västerbottens Idrottsförbund 2013-11-24 efter riktlinjer beslutade av årsmötet 2013-04-13.
  • Uppdaterad: 05 JUL 2017 15:57

Nuvarande regler (sedan fördelning 2014):

1. Belopp att fördela

Utgångspunkten är det belopp som avdelats i Västerbottens Idrottsförbunds ekonomiska plan som varje årsmöte fastställer.

2. Berättigade till bidrag
Verksamhetsbidrag fördelas endast till specialdistriktsförbund (SDF) med säte i Västerbotten. Säte utgår från att ett av nedanstående kriterier ska vara uppfyllda:
    1. Förbundet har säte i Västerbotten registrerat hos Skatteverket.
    2. Förbundet har kansli med adress i Västerbotten. Uppgiften hämtas från IdrottOnline.
    3. Förbundet har ordförande boendes i Västerbotten enligt skatteverket. Uppgiften vem som är ordförande hämtas från IdrottOnline.

3. Grundbidrag
Fördelas med 6 000 per idrott som ej är distriktsövergripande och med 3 000 till idrott som omfattar två eller flera distrikt.

4. Verksamhetsbaserat bidrag
Övriga medel, efter att grundbidraget räknats av, fördelas baserat på följande kriterier:

  • Antal föreningar 12 % - Utgår från röstlängden för Västerbottens idrottsförbund för det aktuella året.
  • Kommunspridning 10 % - Utgår från IdrottOnline register.
  • Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 30 % -Utgår från siffrorna i verksamhetsberättelsen för Västerbottens Idrottsförbund som i sin tur utgår från godkända aktiviteter genomförda med ett halv års fördröjning (för 2018 beräknas LOK-stöden för hösten 2016 och våren 2017 och så vidare)
  • SDF-kurser, dagar 24 % - Enligt separata bestämmelser bilaga 1 
  • Utbildningstimmar SISU 24 % - Utgår från SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse som i sin tur utgår från aktiviteter rapporterade i utbildningsmodulen i IdrottOnline.

5. Utbetalning
Förskott på verksamhetsbidraget, motsvarande halva föregående års bidrag, utbetalas senast 15 dagar efter Västerbottens Idrottsförbunds årsmöte. Slutbetalning av verksamhetsbidraget sker senast sista augusti under förutsättning att verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse har lämnats in för verksamhetsåret.

6. Närvaro vid obligatoriska mötesplatser
För att erhålla hela bidraget förutsätts att idrotten varit representerad vid såväl Västerbottens Idrottsförbunds årsmöte som vid SDF-konferens (eller motsvarande forum) under det aktuella året. Frånvaro från någon av dessa mötesplatser innebär en avräkning på 1/3 per mötesplats av det totala bidraget. Medel som av denna anledning inte betalas ut förs till Ej rekvirerade medel.

7. Rekvirering
För att rekvirera bidraget behöver SDF:et skicka in sina handlingar (verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse) samt en redovisning över genomförda kurser enligt bilaga 1. De ska kommit in till kansliet senast sex månader efter SDF-verksamhetsårets utgång. Efter detta reduceras bidraget med 10 procent. Har handlingarna inte inkommit inom tolv månader från SDF-verksamhetsårets utgång dras bidraget in i sin helhet.

8. Ej rekvirerade medel
Medel som ej rekvireras ska med två års fördröjning tillföras ordinarie verksamhetsbidrag. Mindre del (max 10%) av ej rekvirerade medel kan läggas på stimulansåtgärder för förbund som till exempel inte rekvirerat medel eller som nystartat verksamhet.

Kontaktperson:

Carina Holmström, ekonomichef

010-476 54 34

Skribent: Bitte Torbjörnsdotter
Epost: This is a mailto link

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 0906955600
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss