Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Projektet Sportup North avslutas med imponerande resultat

28 NOV 2019 07:38
Nu avslutas vårt affärsutvecklingsprojektet, Sportup North, som under tre år jobbat för att stärka och utveckla en jämställd sportnäring i Västerbotten. När resultaten summeras finns mycket som visar på idrotten som en viktig tillväxtmotor.
  • Uppdaterad: 28 NOV 2019 07:38

Att idrotten gör oss friskare, bidrar till gemenskap och glädje och får oss att må bättre, det står klar för dem flesta. Men att idrotten även är en viktig näringslivs- och tillväxtfråga, det glöms ibland bort. Nu avslutas vårt affärsutvecklingsprojektet, Sportup North, som under tre år jobbat för att stärka och utveckla en jämställd sportnäring i Västerbotten. När resultaten summeras finns mycket som visar på just idrottens förmåga att vara en viktig tillväxtmotor. Projektet har bland annat bidragit till att stärka kvinnliga företagare, skapat nya heltidstjänster, gjort verklighet av produkt- och tjänsteidéer och hjälpt bolag att öka sin omsättning och nå ut till nya marknader.

Stort antal deltagare och jämn könsfördelning
Projektledaren Emma Pantze är den person som följt projektet allra närmast. I hård konkurrens av många positiva effekter av projektet lyfter hon särskilt fram en stolthet över det stora antal företag som deltagit och det starka jämställdhetsfokuset som projektet haft.

– Vi hade hela 60 deltagande företag och könsfördelningen bland entreprenörerna var 40/60. Jämställdhetsfokuset har funnits med under hela projektperioden och under det sista året valde vi att göra en riktad satsning mot kvinnliga sportföretagare, mentorsboosten, vilken gav ytterligare effekt. Det känns såklart superhäftigt att vi under dessa år kunnat stötta så många sportföretagare och det är fantastiskt att höra företagare vittna om hur stor skillnad vårt stöd gjort. Jag är så stolt och nöjd över det projektet har levererat. Vi har på allvar lyckats göra skillnad för väldigt många små företag.

Framgångsnycklar i enkelhet och behovsanpassning
Vad är det då som gjort att projektet blivit så framgångsrikt? Emma tror att enkelheten i att få stöd och den individuella behovsanpassningen spelat en stor roll.

– Det finns en stort värde i att vårt stöd varit så behovsanpassat som det varit. Projektet har kunnat hjälpa företaget precis där det befunnit sig. Även enkelheten i att få stöd har varit väldigt viktigt. Det har funnits en smidigheten i processen där vi lyft bort den, för det lilla företaget, tunga administrativa processen att söka stöd till att innefatta ett möte med mig, dialog kring behovet, samråd med projektorganisationen och därefter konkret handling utan att företaget har behövt bromsa in. Jag har också insett att det stora kontaktnätet som projektet arbetat upp har varit oerhört värdefullt.

Sportnäringen – en dold tillväxtmotor för regionen
Emma hoppas, trots att Sportup North nu avslutas, att utvecklingen och stöttning av sportnäringen med fokus på mindre företag fortsätter i andra former. Hon ser en tydlig koppling mellan sportnäringens potential och regionens framtida attraktivitet och tillväxt. 

– Det finns en väldigt god tillväxtpotential i de små företagen, vilka är en dold tillväxtmotor i regionen. Dessa företag består i många fall av individer som verkligen vill verka för att i sin hemort erbjuda arbetstillfällen och bidrar till en attraktivitet i regionen. Vi har märkt att det finns en stor bredd av aktörer inom sportnäringen, och att man med relativt små medel verkligen kan göra skillnad och påverka tillväxten i regionen. Jag hoppas att sportnäringen tydligare lyfts fram som en näring som bidrar till tillväxt, attraktivitet och jobbtillfällen, och att det fortsatt satsas på att utveckla denna.

Hänvisar till kontakt med näringslivskontoren
Vem ska nu företagare inom sportnäringen vända sig till för att få hjälp och stöd? Emma hänvisar till de lokala näringslivs- och tillväxtkontoren.

– De kommer att kunna guida sportföretagen vidare i sin process. Och om någon behöver stötting med kontaktytor hjälper jag mer än gärna till!

Projektet finansierades av ERUF( Europesika Regionala Utvecklingsfonden), Region Västerbotten, Umeå och Skellefteå Kommun.

För mer information om projektet och dess effekter: http://www.sportupnorth.se/

 

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 0906955600
E-post: idrottsforbundet@vbi...

Vi finns på Facebook Gilla oss