Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Fyllnadsmassor skapar rörelseglädje

05 DEC 2019 08:01
Kan fyllnadsmassor och Minecraft få barn att röra sig mer? Vi träffar projektledaren Robert Lindberg för att höra mer om rörelsesatsnigen i skolan.
  • Skapad: 05 DEC 2019 08:01

Robert Lindberg antog utmaningen att projektleda rörelsesatsningen EMÅ-projektet i Umeå men är behjälplig i hela länet. Tillsammans med Change the Game utvecklas ett nytt sätt att stimulera fysisk aktivitet. Ambitionen är att få fler fysiskt aktiva och välmående barn samt ge dem bättre förutsättningar att prestera både i skolan och på fritiden. Rörelserikedom är lika viktigt som läs- och skrivförståelse. Därför är skolan en självklar plats att jobba utifrån. Tillsammans skapas förutsättningar för barnen att kunna idrotta och vara i rörelse hela livet. Målet är att skapa en mer aktiv vardag för skolelever som blivit alltmer stillasittande.

Vad har hänt sedan sist, frågar vi Robert
Det har hänt en hel del faktiskt. De flesta skolor som jag arbetar med har inför detta läsår skapat en grupp som leder och planerar för mer rörelse i skolan. Det är ett nödvändigt första steg att personal ges förutsättningar för att planera och genomföra exempelvis rastaktiviteter eller rörelsepauser på lektioner mm. Det gäller att skapa hållbara strukturer där pedagogerna ges förutsättningar att jobba med detta på ett bra sätt. Alla skolor har olika förutsättningar, men alla har skapat en egen handlingsplan som passar för just deras skola.

– Jag försöker även att vara ett processtöd och hjälpa till att med att ta fram material och övningar som fungerar. Vi har även, i samråd med barnen, försökt skapa mer stimulerande skolmiljöer, både ute och inne.

Processen tar lite tid eftersom barnen själva är med och skapar innehållet och utformning av banan eller ytan som ska användas. Just nu är det Mariehem- och Östra Ersbodaskolan som fått sina skolgårdar samt korridorer rörelseberikade. För att riktigt få det roligt, snyggt och nyttja alla ytor har två kreativa arkitekter ritat upp och skapat ytorna. Av en tråkig yta kan man göra roliga saker. Det blir så mycket mer tilltalande med färg än med grå asfalt säger Robert.

– Jag vill skapa miljöer som tillåter barnen att använda sin fantasi och uppmana till lek. På Mariehemsskolans skolgård finns ett storskaligt konstverk i form av en färgglad rörelsebana i tre teman. Rörelsebanan för inomhusbruk består av klistermärken, vars design liknar miljön i dataspelet Minecraft. Några av klistermärkena till inomhusbanan som ser ut som isflak och har fotavtryck från olika svenska djur. Vissa har siffror eller pilar. Det är viktigt att skapa passage och möjlighet för alla att själv klura ut hur de ska ta sig fram. I samarbete med Skanska har vi även tagit dit fyllnadsmassor av sten där barnen kan hoppa och klättra – det finns massor av möjligheter till rörelse i något så enkelt som stora stenar.

Skanska och Riksidrottsförbundet slöt i början av 2019 ett avtal, där Skanska skänker fyllnadsmassor till idrotten för att användas t ex för byggnation av idrottsanläggningar, istället för att hamna på en deponistation. Transportsträckor minskas och folkhälsan främjas, målet är att fler ska röra på sig.

Parallellt pågår även en satsning från Change the game och kommunala bostadsbolag Bostaden i Umeå som heter rörelserik skolväg. Projektet ska pågå i fyra veckor och vill inspirera barn att gå eller cykla till skolan. Förutom att barnen ska gå eller cykla till skolan ska det finnas åtta olika rörelseenheter som kommer att användas för att barnen ska röra på sig.​ Dessa rörelseutmaningar har eleverna själva hittat på och utformat. Projektkoordinator för satsningen är Wictor Lundström, rörelseinstruktör på Change the game.​

Vad ligger i pipen och kommer härnäst?
Roberts gäng har genomfört Change the Game on tour under hösten. De har besökt ett antal kommuner i Västerbotten och skapat en aktivitetsdag för alla skolbarn i samverkan med de lokala föreningarna samt utbildar skolans personal och ortens föreningsledare i Rörelserikedom.

De har även varit ute på en turné med en av Rörelsesatsningens ambassadörer, artisten Pidde P, på 5 skolor där han dansar och sjunger och sprider en enorm rörelseglädje. Vidare jobbar de systematiskt med att stötta skolor och dess personal med att skapa mer rörelse på raster och under lektioner, bl a i samarbete med Dragonskolan som skickar ut sina elever från Barn- och Fritidsprogrammet till skolor för att engagera fler barn under rasterna.

- Vi jobbar även med att äldre elever leder rastaktiviteter för de yngre eleverna. Vi ser att det gör skolgårdarna tryggare och leder till mindre konflikter där äldre leder yngre. Vi jobbar även systematiskt med Fritidsbanken som varje vecka besöker ett gäng skolor med sin sprängfyllda minibuss med utrustning för att eleverna på skolorna få prova nya saker under rasterna samt att deras föräldrar faktiskt kan låna utrustning under 2 veckor.

– Vi jobbar även med att få igång en samverkan mellan de lokala föreningarna och skolorna där föreningarna kan komma ut och hjälpa till med aktiviteter och prata värdegrund och uppförande på exempelvis fotbollsplanen.

Som sagt, det bubblar lite överallt och engagemanget är stort. Det känns som att det verkligen börjar hända grejer ute på skolorna nu. I grund och botten handlar det om att stimulera fantasin för barnen och göra det roligt för dem att hoppa runt avslutar Robert. Det finns inget rätt eller fel. Du kan ta dig fram hur du vill. Eleverna själv väljer hur de vill göra det. Det enda vi vill är att de ska kunna tänka att det finns olika alternativ – utmana sig själva. Man kan aldrig göra fel. Det är det som är det viktiga. Det är fantasin som sätter gränserna

---

Info - Regeringens satsning Samling för daglig rörelse består av flera aktörer som arbetar för att få fler barn i rörelse. Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Svenskt Friluftsliv samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund/Svenska idrottslärarföreningen står tillsammans med regeringen bakom satsningen.

Rörelserikedom (Physical Literacy) handlar om att att öka lusten, förmågan och möjligheten att röra på sig som nu testas i praktiken i stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem. Projektet är en del av regeringens satsning "Nationell samling för daglig rörelse"

Skribent: Peter Hållsten
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 0906955600
E-post: idrottsforbundet@vbi...

Vi finns på Facebook Gilla oss