Hoppa till sidans innehåll

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott.

Vad gör idrott roligt enligt barnen?

13 AUG 2019 09:18
Den viktigaste anledningen till att barn och ungdomar väljer att idrotta är för att det är roligt. Men vad är det egentligen som gör att det blir kul? Studien "den roliga idrotten" har tittat närmare på vilka faktorer som gör idrott roligt.
  • Skapad: 13 AUG 2019 09:18

Det övergripande syftet med studien var att öka kunskap kring vad som bidrar till att idrott är roligt för barn. Studien har kikat på följande frågeställningar:

  • Hur värderar barn olika faktorer som bidrar till att idrott är roligt?
  • Vilka skillnader och likheter finns i värderingarna gällande vad som är roligt mellan individuella idrottare och lagidrottare?

Vad tycker barnen?

Undersökningen visade, i linje med tidigare forskning, att det är inre faktorer som i störst grad bidrar till att göra idrott roligt. Dessa faktorer bidrar till positiva känsloupplevelser från idrotten och en känsla av kompetens och kontroll. 

Några av de viktigaste faktorerna är när barnen får göra sitt bästa, när de får träna och vara aktiva, när deras tränare är positiva och tillåter misstag och när de får lära sig nya saker inom sin idrott. Att fokusera på resultatet och att vinna hamnar långt ner på listan av vad som bidrar till det roliga.

Några av resultaten i sammanfattning (upplevd betydelse på skala 1-5 inom parentes):

  • Den viktigaste enskilda faktorn för att idrott ska vara roligt för barn är att de får “Göra så gott de kan” (4,89).
  • Den faktor som rankas näst högst totalt sett är att barnen får “Träna och vara aktiva” (4,59).
  • Barnen lägger stor vikt i att deras tränare är “Positiva och tillåter misstag” (4,55).
  • En annan faktor som i stor grad anses bidra till att idrott är roligt är att barnen får “Lära sig nya saker och färdigheter” (4,52).
  • Barnen tycker dessutom att det är viktigt att få “Utmana sig själva” (4,39) för att idrotten ska vara rolig.
  • Den enskilda faktor som barnen totalt sett lägger minst vikt vid är att “Vinna” (2,69). Särskilt individuella idrottare upplever att denna faktor inte är så viktig för att ha roligt då det påståendet värderas lågt (2,38).

Studien visar att det finns några signifikanta skillnader mellan individuella idrottare och lagidrottare. Lagidrottare tycker att det är viktigare att vinna, vara med kompisar samt att ha en publik som hejar för att idrotten ska vara rolig jämfört med individuella idrottare.

Om studien

Studien genomfördes inom ramen för Idrottsvetarprogrammet i Umeås moment "Examensarbete i idrottspedagogik med praktik, 15hp". Författare är Jakob Andersson och Anders Ögren. Studien genomfördes med hjälp av en särskilt anpassad enkät till 39 lagidrottande barn och 32 individuellt idrottande barn i Västerbotten. Av dessa var 45 flickor och 26 pojkar. Medelålder för deltagarna var 11,7 år. Det teoretiska ramverket för studien har bland annat utgått från Amanda Viseks "Fun integration theory".

Här kan du ta del av studien i sin helhet

Skribent: Rikard Höög
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Västerbottens Idrottsförbund
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress: Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:Tel: 0906955600
E-post: idrottsforbundet@vbi...

Vi finns på Facebook Gilla oss