Hoppa till sidans innehåll

Västernorrlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västernorrland. Vårt uppdrag är att företräda, stödja och leda idrottsrörelsen i distriktet i gemensamma frågor.
Vår värdegrund är: rätten att vara med, kompetens, trovärdighet och engagemang.

Jämställdhet

Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Alla är lika viktiga för idrotten. Därför ska det inom idrottsrörelsen finnas jämställdhet mellan könen. Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott vilket kräver att kvinnors och mäns idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv.
  • Uppdaterad: 07 FEB 2018 14:36

Jämställdhet ska ses som en resurs och en möjlighet att utveckla föreningens verksamhet. Genom konkret jämställdhetsarbete kan man i föreningen uppnå en jämn demokratisk fördelning när det gäller kvinnor och män i styrelse och bland ledare. På så sätt får man en spridning av kunskap och erfarenheter.

Med en större mångfald av kunskap och erfarenheter i en grupp, desto fler idéer, problemlösningar och kontakter finns. Mångfalden av kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter på styrelse- och ledarnivå leder också till att man tillsammans kan utveckla en verksamhet som speglar både tjejers och killars verkligheter. När de aktiva känner igen sig i verksamheten trivs de och kan utveckla sitt intresse och sina förmågor.

En förening där tjejer och killar får likvärdiga möjligheter, känner igen sig i verksamheten och trivs har större möjlighet att behålla sina aktiva längre. Möjligheten ökar också att få aktiva att övergå till att fungera som ledare eller styrelsemedlem i föreningen istället för att sluta.

 

www.rf.se/jamstalldhet kla du läsa mer om idrottens jämställdhetsmål, statistik om idrott, kön och genus och idrottens jämställdhetsarbete. 

Skribent: Ellen Forsberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:Västernorrlands Idrottsförbund
Nordichallen, Box 890
851 24 Sundsvall

Kontakt:Tel: 0104764900
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss