Hoppa till sidans innehåll

Västernorrlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västernorrland. Vårt uppdrag är att företräda, stödja och leda idrottsrörelsen i distriktet i gemensamma frågor.
Vår värdegrund är: rätten att vara med, kompetens, trovärdighet och engagemang.

Skapa trygga idrottsmiljöer för alla

2019-05-22 11:33

Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö och något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier, kränkningar och övergrepp är otänkbart.
  • Skapad: 22 MAJ 2019 11:33

Hos oss på SISU Idrottsutbildarna i Västernorrland har vi sedan 2013 arbetat med Trygga idrottsmiljöer i samarbete med Rädda Barnen och några av länets kommuner. För att söka föreningsbidrag hos kommunen i Ånge och Härnösand måste alla idrottsföreningar jobba med trygga idrottsmiljöer. Föreningarna måste tillsammans ta fram en handlingsplan och skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar. Handlingsplanen ska innehålla såväl förebyggande arbete som konkreta åtgärder om hur föreningen ska agera om något händer. För att arbeta med konkreta åtgärder finns det en åtgärdstrappa i fem steg som föreningen kan följa. Steg ett är att skapa en bild av läget, vad har hänt? Och vilka är inblandad? Steg två är att avgöra om det är ett brott och i så fall koppla in polisen. Steg tre är att identifiera vilket behov av stöd som finns för den utsatte, ledare, tränare eller andra inblandade. Steg fyra identifiera vilka som behöver information om det inträffade. Steg fem är att följa den handlingsplan föreningen har skapat.

Två föreningar som har arbetat med Trygga idrottsmiljöer är Selånger SOK och Kovlands IF.

Viktigast är att vi har en förening som lockar, att barnen själva vill, att alla respekterar varandra och att alla ska känna sig välkomna och trygga. Utbildningen har gett oss en grund och det är lättare för oss att förmedla vad vi står för. – Nicklas Lindqvist Selånger SOK

Utbildningen har gett oss en medvetenhet om att mobbing och diskriminering finns överallt och vi ledare har ett ansvar att ta detta på allvar. Att välkomna alla och se till alla individers olika förutsättningar är vår viktigaste uppgift. - Hans Wikman Kovlands IF

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Bris tagit fram Barnens spelregler samt att Bris har inrättat en stödlinje för idrottsledare. Anvisningar till idrottens värdegrund i form av idrottsrörelsens uppförandekod fastställdes av Riksidrottsstyrelsen den 22 augusti 2018, idrottsombudsman och visselblåsarfunktion inrättades den 15 november 2018.
Föreningar kan vända sig till oss på VIF SISU Västernorrland för att få stöd och hjälp i dessa frågor.

För att ytterligare förstärka och förtydliga vikten av att idrottsrörelsen lever enligt idrottens värdegrund föreslår Riksidrottsstyrelsen ett flertal ändringar i stadgar och förtydliganden av mandat för idrottsombudsman.

Förslag:

  • Allvarliga kränkningar får mer kännbara påföljder – påföljden för den som allvarligt kränkt någon ändras från dagens avstängning i högst två år till avstängning i lägst två år och högst 10 år. 
  • Preskriptionstiden för anmälan av allvarliga kränkningar föreslås ändras till 10 år från den dag kränkningen begicks. (från tidigare två månader)
  • Idrottsombudsmanens uppgift att vägleda och i vissa fall företräda förening eller medlem i förening förtydligas i stadgarna.
  • Idrottsombudsmannen ges rätt att kunna göra en anmälan till bestraffning.
  • Att föreningar ska – inte som tidigare uttryckt uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller erhåller uppdrag i föreningen och som i uppdraget har direkt och regelbunden kontakt med barn.
  • Enligt gällande stadgar är det möjligt för en förening att utesluta en medlem som bryter mot idrottens värdegrund – men detta föreslås skrivas mer tydligt.

Riksidrottsmötet, idrottsrörelsens årsmöte, äger rum i Jönköping den 24–26 maj och samlar representanter från samtliga 71 medlemsförbund för att gemensamt fatta beslut i dessa och fler framtidsfrågor. 

Här kan du läsa alla förslag som finns till beslut vid Riksidrottsmötet 2019 

Skribent: Ellinor Sundin
Epost: This is a mailto link

Postadress:Västernorrlands Idrottsförbund
Nordichallen, Box 890
851 24 Sundsvall

Kontakt:Tel: 0104764900
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss