Hoppa till sidans innehåll

Västmanlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västmanland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottslyftet

Idrottslyftet 2019

  • Uppdaterad: 15 JAN 2018 10:28
Idrottslyftet 2019

Vill din idrottsförening vidareutveckla sin verksamhet så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten? Idrottslyftet är medel som föreningar kan erhålla för att utveckla verksamheten i linje med den strategiska inriktning som svensk idrott tagit beslut om. Verksamheten ska följa Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Ansökan sker tillsammans med din förenings idrottskonsulent. Dessa medel kan inte sökas på annat sätt.

Varje utvecklingsinsats inom Idrottslyftet ska tydligt bidra till att idrottsrörelsen lever och leder efter sin värdegrund, i linje med anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.


Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen, vilket betyder att de övergripande mål vi ska sträva efter
:

  • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn och unga väljer att idrotta i förening under hela livet.
  • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
  • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
  • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.
Idrottslyftets syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i förening.

Idrottens utvecklingsresor
För att nå dessa mål har idrotten tagit fram fem stycken prioriterade utvecklingsresor:
 
Den moderna föreningen engagerar
Inkluderande idrott för alla
En ny syn på träning och tävling
Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Ett stärkt ledarskap

Ansökan
För att ta del av Västmanlands Idrottsförbunds Idrottslyftsmedel ska föreningen kontakta sin idrottskonsulent från SISU Idrottsutbildarna eller idrottslyftsansvarig. Efter den första kontakten kommer vi vilja träffa er förening för att diskutera utvecklingsmöjligheter via Idrottslyftet.

Kontaktuppgifter hittar du här (länk)

Dessa medel är alltså inte ansökningsbara under fliken Idrottsmedel.


Inriktningar i Västmanland
Under 2019 kommer vi att ha särskilt fokus på trygga idrottsmiljöer, vilket innebär att de föreningar som tar del av Idrottslyftet kommer att genomgå en kortare utbildning samt sätta upp en informationsskylt i sin anläggning om vart man kan vända sig för att få stöd om man inte känner sig trygg i sin förening.

Framtidens barn- och ungdomsidrott

Process – Utvecklingsarbete med inriktning mot:

  • Implementering av Idrottens nya mål
  • Implementering av barn och ungdomsanvisningarna
  • Implementering av Idrotten Vill
  • Gå igenom SF: ets utvecklingsplan.

Utöver detta kan föreningen jobba med målstegen, SWOT-analys, skattning och analys med mera

Föreningsutveckling på hemmaplan

Jämställdhet för en framgångsrik idrott – Värdegrundsarbete och jämställdhetsarbete.

Inkluderande idrott för alla – föreningsutbildning kopplat till värdskap, dolda utmaningar, aktivutbildning (teambildning, kost, mental träning, rörelseförståelse)

Stärkt ledarskap - föreningsdrivna ledarutbildningar, föreningsdrivna föreläsningar för aktivitetsledare och organisationsledare samt Grundtränarutbildningen.

Den moderna föreningen engagerar – Inspirationsföreläsningar kring omvärldsspaning, nya trender, mediaträning för föreningar samt digital utveckling.

Ny syn på träning och tävling – framtagande av nya träningsformer/användandet aktivitetsytor rätt sätt och samsyn på föreningsnivå.

Föreningar som får stöd med 10 000 kr eller mer ska genomföra utbildning gällande Trygga idrottsmiljöer/en introduktion (utgångspunkt materialen kring Trygga idrottsmiljöer, Barnens Spelregler samt High Five i samarbete med Rädda Barnen)


Länkar

Kontaktperson - Idrottslyftsansvarig
Marie Persson, Västmanlands Idrottsförbund
This is a mailto link
010-476 48 09, 0725 58 30 17

Här kan du läsa mer om Idrottslyftets anläggningsstöd

 

Kontaktperson distrikt

Marie Persson

Västmanlands Idrottsförbund
010-476 48 09
This is a mailto link

 

 

 

Postadress:Västmanlands Idrottsförbund
Pontus Widéns väg 18
722 23 Västerås

Kontakt:Tel: +46104764800
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss