Hoppa till sidans innehåll

Västmanlands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västmanland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Trygg idrott

Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. I Västmanland arbetar vi aktivt med att skapa idrottsmiljöer där alla känner sig välkomna och framförallt känner trygga, detta gör vi genom dialog med våra föreningar samt att vara ett bollplank för föreningar som hamnar i svåra situationer. Utgångpunkten i allt arbete är: barnet i centrum.
  • Uppdaterad: 25 OKT 2018 11:04

För att skapa en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta med utgångspunkt i Idrotten Vill och våra strategiska målsättningar. Men även i linje med barnkonventionen. Det innebär bland annat att alla, både barn, ungdomar och vuxna ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkningar eller övergrepp.

Begränsat registerutdrag
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar och specialidrottsförbund inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn.  Det är avsiktligt enkelt och kortfattat, för mer och djupare information, se RF:s hemsida


Här kan du ladda ner ett informationsblad för idrottsföreningar

Här kan du ladda ner ett informationsblad för specialidrottsförbund

Samarbete med BRIS
Riksidrottsförbundet har i samarbete med BRIS tagit fram materialet "Barnens spelregler" som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Det kan vara en bra start till en diskussion i din förening. I materialet delar bland annat en rad idrottsprofiler av sig av sina upplevelser. I Västmanland arbetar vi med barnens spelregler till aktiva, föräldrar och till ledare. Materialet bygger på sju grundregler som vänder sig till alla, oavsett vem du är eller vilken idrott du ägnar dig åt.

Vill du ladda hem boken Barnens spelregler, klicka här

Bris stödlinje för idrottsledare på tfn: 077-44 000 42

Vill du som barn eller ung få stöd och hjälp av en kurator?
Kontakta Bris via mejl och chatt på Bris.se eller ring 116111

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet som Riksidrottsförbundet har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med föreningens idrottskonsulent. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Ladda ner stödmaterialet ”Skapa trygga idrottsmiljöer” (PDF-fil).

Brottsofferjouren
Riksidrottsförbundet samarbetar med Brottsofferjouren i arbetet mot våld, hot och trakasserier inom idrotten. Tillsammans har stödlinjen This is a mailto link tagits fram, dit samtliga brottsutsatta inom idrotten kan vända sig oavsett om man utsatts för ett reellt hot eller en upplevelse som skapat oro eller obehag.

Västmanlands Idrottsförbund har ett lokalt samarbete med Brottsofferjouren i Västmanland som innebär att idrottsföreningar erbjuds möjligheten att jobba brottsförebyggande med fokus på trygga idrottsmiljöer. Läs mer om samarbetet här (PDF-fil).

Kontakta gärna din förenings idrottskonaulent för mer information alternativt Oscar eller Marie på Västmanlands Idrottsförbund.
Oscar UUsitalo: 010-476 48 11
Marie Persson: 072 – 55 83 017

Rädda Barnen - High Five
Idrott handlar, för de flesta barn, om glädje och gemenskap. Men precis som i skolan och övriga samhället förekommer tyvärr kränkningar, diskriminering och sexuella övergrepp. De flesta idrottsföreningar har en bra värdegrund men många vet inte hur de ska agera om något sådant händer. Inom High Five arbetar Rädda Barnen tillsammans med idrottsföreningarna, kommuner och andra samhällsaktörer för att skapa en tryggare och mer inkluderande idrottsrörelse. Föreningarna behöver ha en tydlig struktur där det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera problem.

Läs mer om Rädda Barnens metod "Fem steg till en andlingsplan" här.

Läs vårt reportage ombetet med High Five här

Sakkuning inom barn- och ungdomsidrott
På Västmanlands Idrottsförbund finns Marie som är sakkunnig inom barn och ungdomsidrott.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Marie på:
Marie Persson, 072 – 55 83 017

Idrottsombudsman och visselblåsartjänst
Från och med den15 november 2018 finns en idrottsombudsman och en visselblåsartjänst via Riksidrottsförbundet. Idrottsombudsmannen når du på 08-627 40 10. Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund och via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten.

Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. Den som anmäler ett ärende via visselblåsartjänsten har möjlighet att vara anonym.

All form av brottsutredning och orosanmälningar överlämnas till polis och socialtjänst.

IDROTTSOMBUDSMAN Stöttar och ger råd när idrottens värdegrund bryts 08-627 40 10 This is a mailto link 

VISSELBLÅSARTJÄNST Vid misstanke om trakasserier, hot, våld eller ekonomiska oegentligheter kan du anmäla via denna sida – det går bra att vara anonym. https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

Skribent: Anette Fransson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Västmanlands Idrottsförbund
Pontus Widéns väg 18
722 23 Västerås

Kontakt:Tel: +46104764800
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss