Hoppa till sidans innehåll

 

Elitidrott

"Det finns värde i att investera i elitidrott. Internationell framgång inspirerar nya generationer och bidrar till en aktiv befolkning."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Elitidrott berör oss alla

Det finns värde i att investera i elitidrott. Internationell framgång inspirerar nya generationer och bidrar till en aktiv befolkning. Riksidrottsförbundet strävar efter att förse våra svenska elitidrottare med bästa möjliga förutsättningar.
  • Uppdaterad: 14 MAR 2018 13:18

Det finns få saker som berör så många människor som stora idrottsmästerskap. När svenskar tävlar om medaljer står Sverige stilla.

Även om elitidrotten utgör en liten del av svensk idrott, spelar den ändå genom sitt uppmärksamhetsvärde en viktig roll för många människor.

RF strävar efter att ge svenska idrottsutövare och funktionärer bästa möjliga förutsättningar att hålla världsklass i många olika grenar.

Varje enskilt specialidrottsförbund har ansvar för att utveckla sin idrott, det gäller också elitidrotten. RF:s uppgift är att på olika sätt stödja och hjälpa dem i det arbetet.

På elitidrottsområdet sker det genom:

  • Ekonomiskt stöd
  • Verksamhetsstöd
  • Strukturer för att möjliggöra för elitidrottare att kombinera sin idrottssatsning med utbildning

Ekonomiskt stöd

Riksidrottsstyrelsen har tyvärr tvingats sänka elitstödets ekonomiska del med 30 miljoner kronor för 2014. Det ekonomiska stödet till förbundet kommer endast utgå i form av Landslagsstöd. Tidigare har det också funnits ett Riktat stöd som var till för enskilda lag och individer för att underlätta deras elitsatsning mot den absoluta världstoppen. Landslagsstödet höjs till 45 miljoner kronor och ges till förbunden för att stärka deras arbete med sina respektive landslag.


Verksamhetsstöd

RF erbjuder dels egen kompetens dels tillgång till kvalificerade nätverk inom olika områden, som idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottsnutrition och idrottspsykologi. Huvuddelen av den egna verksamheten är förlagd till vårt utvecklingscentrum på Bosön.

Elitidrott och utbildning

Sedan 1970-talet har RF ansvarat för de så kallade riksidrottsgymnasierna, som ger unga elitidrottare möjlighet att kombinera sin elitsatsning med fortsatt gymnasieutbildning.


Ett arbete har också påbörjats för att bygga upp ett motsvarande system på högskolenivå – riksidrottsuniversitet – där elitsatsning och studier ska kunna kombineras.

Dialog med förbunden

Det totala stödet till SF tar sin utgångspunkt i en dialog mellan RF och förbunden. Där diskuteras förbundens behov och utvecklingsmöjligheter inom samtliga områden. Verksamheten följs upp varje år, en uppföljning som ligger till grund för ett kontinuerligt arbete.

RF anser att:

Möjligheten för elitidrottare att kunna kombinera studier och idrott ska förbättras.

RF vill att:

  • Det ska skrivas in i högskoleförordningen att det ska vara möjligt att kombinera elitidrott och utbildning i den svenska idrotts- och utbildningsmodellen.
  • Det ska införas ett statligt stöd för Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten för att möjliggöra för lärosäten att erbjuda den flexibilitet i studiegång som krävs.
  • Regleringsbrevet till CSN förtydligas så att elitidrottssatsning ses som ett särskilt skäl att kunna sänka studietakten och därmed inte minska på möjligheten till studielån.
  • Riksidrottsförbundet får i uppdrag att utveckla en kvalitetssäkrad modell för dubbla karriärer.

Material och dokument

Forskning och statistik

KontaktPeter Mattsson

Elitidrott
08-699 60 60
This is a mailto link

Relaterade sajter

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss