Hoppa till sidans innehåll

 

Idrott och kriminalitet

"Sverige har en välmående supporterkultur som stöttar idrotten i vått och torrt. Det är viktigt att miljön på och utanför läktaren förblir en trygg och säker plats."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Idrott och kriminalitet

Idrottsrörelsen en stor och viktig del av det svenska samhället. Företeelser som finns i samhället går vanligtvis även att hitta inom idrotten. Det gäller även de negativa avarterna. Det finns en negativ utveckling där den organiserade brottsligheten växer och utmanar företrädare inom idrottsrörelsen på olika sätt. Det handlar om oro och otrygghet i samband med vissa idrottsevenemang, uppgjorda matcher samt hot, våld och trakasserier. Kan inte utvecklingen vändas riskerar konsekvenserna, både för idrotten och för samhället.
  • Uppdaterad: 29 JUN 2018 16:09

Riksidrottsförbundet har under de senaste åren stärkt sitt arbete mot idrottsrelaterad brottslighet, bland annat genom krafttag i arbete mot doping och matchfixing. Arbetet har sedan 2017 förstärkts ytterligare i form av en säkerhetsansvarig som ska fokusera på idrottens arbete mot hot, våld och trakasserier mot olika funktioner inom idrottsrörelsen samt brott och ordningsstörningar i samband idrottsevenemang.

Idrottsrörelsen tar ett stort ansvar för att motverka den brottslighet som är relaterad till idrotten. Det finns dock alltid ett behov av att bredda, stärka och tydliggöra idrottens förhållningssätt och hantering av brottslighet i samband med idrott.

Brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang

Flera av de specialidrottsförbund som är närmast berörda av otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang har olika typer och omfattning av problem. Även om säkerheten på arenorna har blivit bättre de senaste åren har användandet av olaglig pyroteknik och kraftiga smällare orsakat skador på publik, publikvärdar, ordningsvakter och poliser. Många föreningar och förbund har god samverkan med framförallt Polismyndigheten vilket är avgörande för att nå framgång. Men det saknas fortfarande verktyg för att göra de gemensamma insatserna än mer effektiva.

RF anser att:

Brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang måste bekämpas bland annat genom ett gott samarbete mellan idrotten, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Brandförsvaret för att minska problemen kring idrottsevenemang.

RF vill att:

  • Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten förstärker sitt arbete mot idrottsrelaterad brottslighet i samband med idrottsevenemang.
  • Polismyndigheten och Brandförsvaret förstärker sitt arbete mot illegal pyroteknik i samband med idrottsevenemang.
  • Fler polisanmälningar för brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang leder till snabb utredning, avstängning via lagen om tillträdesförbud och åtal.
  • Tillträdesförbudet utvidgas från att gälla i arenan till att även gälla en zon utanför arenan.
  • En översyn och utvärdering av lagen om tillträdesförbud i sin helhet genomförs för att optimera och effektivisera lagen i praktiken.

Hot, våld och annan otillåten påverkan inom idrotten

Organiserad brottslighet utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället och är en stor utmaning för många aktörer. Detta gäller i allra största grad idrottsrörelsens sårbara föreningsdemokrati. För idrotten handlar det om att synliggöra den verklighet som råder för såväl föreningar som olika funktioner inom idrotten samt vidta åtgärder för att stävja all form av hot, våld och trakasserier.

RF anser att:

Det råder nolltolerans mot våld, hot och trakasserier inom idrotten och att samtliga brott ska polisanmälas.

RF vill att:

  • Polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet permanentas och förstärks med personella resurser i andra polisregioner.
  • Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten förstärker sitt arbete mot hot, våld och trakasserier mot personer som verkar inom idrotten.
  • Fler polisanmälningar leder till snabb utredning och åtal.

 

 

Skribent: Lena Sahlin

Stödlinjen

Kontakt

Lena Sahlin

Säkerhetsansvarig

Idrott och Kriminalitet
08-699 62 07
This is a mailto link

Idrott och kriminalitet

Idrott och kriminalitet

"Sverige har en välmående supporterkultur som stöttar idrotten i vått och torrt. Det är viktigt att miljön på och utanför läktaren förblir en trygg och säker plats."

Läs mer

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss