Hoppa till sidans innehåll

 

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Krisberedskap

Inom idrottsrörelsens verksamhet finns olika hot och risker som kan utvecklas till kriser. En kris måste kunna hanteras samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår i organisationen.
  • Uppdaterad: 31 JAN 2019 13:25

Med kris avses:

”En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen.” 

När en potentiell krissituation upptäcks av en anställd/ideell inom idrottsorganisationen ska krisledningen larmas. Larma hellre en gång för mycket!

Ska jag larma?

  • Föreligger risk att en stor del av organisationens verksamhet sätts ur spel/skadas?
  • Föreligger, eller förelåg, risk för avsevärda personskador, miljöskador, materiella eller immateriella skador?
  • Föreligger allvarlig risk att organisationens anseende, förtroende eller varumärke skadas?
  • Föreligger risk för allvarliga ekonomiska kostnader/förluster
  • Föreligger risk för allvarlig/omfattande negativ massmedial bevakning?

Om svaret är JA på en eller flera frågor eller om du är osäker ska du genast larma någon i krisledningsgruppen. 

Hur arbetar din organisation med dessa frågor? Finns det en utsedd krisledningsgrupp som har mandat och kunskap att agera?

RF har utarbetat en gemensamma krisplan som ska ses som ett stöd för hur organisationen skall agera vid olika händelser. Det är inte bara krisen i sig som man ska hantera utan även bilden av krisen. I krisplanen finns alla tänkbara krissituationer beskrivna, hur de ska hanteras samt vilka som ska kontaktas i händelse av kris. 

Nedan kan du ladda ner en mall till krisplan som vi försökt anpassat så långt som möjligt  till en idrottsorganisation. För att implementera planen i respektive verksamhet krävs ett internt utbildnings- och informationsarbete där respektive funktion förstår sin roll och hur man ska agera.

Kontakta gärna Riksförbundets säkerhetsansvarig för ytterligare stöd eller vid eventuella frågor.

Här kan du ladda hem mallen till krisplanen.

Skribent: Lena Sahlin
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss