Hoppa till sidans innehåll

 

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Policy med vägledning

  • Uppdaterad: 14 DEC 2016 10:29

Den här policyn med vägledning syftar till att, dels tydliggöra Riksidrottsförbundets ståndpunkt i frågan, dels fungera som vägledning vid spel och vadhållning i samband med idrottstävlingar för aktiva, ledare, domare och andra funktionär inom idrotten.

Policy


Uppgjorda idrottstävlingar eller del av idrottstävlingar, så kallad matchfixing, är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Att idrotten präglas av rent spel är en grundläggande förutsättning för idrottens trovärdighet och fortlevnad. All form av matchfixing är därför absolut förbjudet.

Det är av stor vikt att alla inom idrottsrörelsen tar problemet med manipulerade idrottstävlingar på allvar och att de även lär sig hur de ska agera vid spel och vadhållning i samband med idrottstävlingar för att minimera risken för matchfixing.


Vägledning


Ärlighet


Rent spel, att vara ärlig mot sig själv och andra genom att alltid prestera sitt bästa inom ramarna för god etik och moral, är en viktig del av idrottens värdegrund. Deltagande i manipulation av en match eller en tävling eller del av en match eller tävling är därför absolut förbjudet och innebär inte bara ett svek mot idrottens ideal, utan kan även leda till avstängning från all idrott samt medföra rättsliga åtgärder.

Kunskap


Aktiva, tränare, domare och andra funktionärer ansvarar själva för att innan varje säsong skaffa sig kunskap om de regler för spel och vadhållning som gäller inom sin idrott. Även den som själv vanligtvis inte deltar i spel eller vadhållning bör skaffa sig denna kunskap. Genom kunskap om gällande regler minskas risken för att oavsiktligt agera i strid med vad som är tillåtet.

Säkerhet


För att vara på den säkra sidan bör den som är aktiv inom en idrott varken själv, eller genom ombud, delta i vadhållning på idrottstävlingar i samma serie eller turnering som den personen själv tävlar i. Detsamma gäller idrottstävlingar som medlemmar i dennes förening, inom samma idrott, deltar i.

Försiktighet


Aktiva, tränare, domare och andra funktionärer har ofta tillgång till eftertraktad information om förhållanden kring sin idrott som inte är tillgänglig för allmänheten. Sådan känslig information måste alltid behandlas med försiktighet och vara föremål för noggrant övervägande innan den eventuellt delges till omgivningen.

Öppenhet

Alla inom idrotten har ett eget ansvar för att följa idrottens värdegrund och att tillsammans bekämpa matchfixing. Det är därför viktigt att den som blir kontaktad och ombedd att delta i manipulation av en idrottshändelse, känner till eller misstänker att någon annan blivit det, är öppen och omedelbart informerar om det. Den som har något sådant att berätta ska vända sig antingen till sin förening, sitt specialidrottsförbund eller direkt till Riksidrottsförbundet.

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss