Hoppa till sidans innehåll

 

Motionsidrott

"Idrott är inte bara roligt utan bidrar också till en lyckligare och friskare befolkning. Motionären är en stor del av idrotten."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Ett aktivt liv är lycka

Idrott hela livet är Riksidrottsförbundets (RF) och hela svensk idrotts vision. Idag finns ungefär tre miljoner medlemmar i cirka 20 000 föreningar, majoriteten är bredd- och motionsidrottare. Genom omfattande verksamhet och engagerade ledare bidrar därför svensk idrott till en god folkhälsa.
  • Uppdaterad: 03 SEP 2018 14:20

Ungefär två miljoner svenskar tränar och tävlar regelbundet i en idrottsförening. Av dessa är bara någon promille elitidrottare. De allra flesta idrottar alltså i första hand för glädjens, gemenskapens och/eller hälsans skull.

Läs mer om svenska folkets tävlings- och motionsvanor.

Idrottsrörelsen är uppbyggd på demokratiska principer och stimulerar till delaktighet, engagemang och social utveckling. Svensk idrott erbjuder ett omfattande utbud av idrotter och aktiviteter. 71 specialidrottsförbund (SF) med upp emot 250 idrottsgrenar gör att alla kan hitta en aktivitet på en nivå som passar just dem, just nu. Dessa aktiviteter är ett folkhälsoarbete i sig och bidrar tydligt till ökad folkhälsa.

Här kan du läsa mer om varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdomar och fakta, argument och goda exempel för fysisk aktivitet upp i åldrarna.

Vi behöver få in möjligheten till fysisk aktivitet på fler arbetsplatser och i samhället i stort. En av idrottsrörelsens styrkor är att vi erbjuder regelbundenhet och kontinuitet, vilket ger en känsla av sammanhang och får människor att må bra både fysiskt och psykiskt.

Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Äldre kommer att ställa andra krav och vilja träna i allt högre åldrar. Det är en stor och växande grupp, som är en viktig resurs för samhället och samtidigt en underutnyttjad tillgång för idrottsrörelsen. Om fler vuxna och äldre tränar mer skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i hälso- och sjukvårdskostnader.

Vi vet idag att fler ”seniorer” är aktivare och vitalare högre upp i åldrarna. Från pensionsåldern och uppåt ser vi en målgrupp som orkar betydligt mer och har en stor erfarenhet. Riksidrottsförbundet får idag stöd till barn- och ungdomsidrott. Vi anser att för att ytterligare kunna utveckla vårt arbete för att få vuxna och äldre att röra på sig och idrotta så behövs ett särskilt stöd. Samverkan mellan arbetsplatser, äldreboenden, pensionärsorganisationer och idrottsföreningar främjar fler friska år i livet.

Svensk idrott går genom en förändringsresa så att fler vuxna och äldre ska kunna och vilja idrotta i förening hela livet. För att resan ska gå snabbare behövs det också någon form av offentligt stöd till föreningarna för att utveckla verksamhet och engagemang hos vuxna och äldre.

RF anser att:

För att ytterligare kunna utveckla vårt arbete för att få vuxna och äldre att röra på sig och idrotta i förening, behövs ett utökat stöd och ett förändrat regelverk.

RF vill att:

  • idrottsrörelsen ges möjlighet genom ett förstärkt Stat, region och kommun tillsammans med idrottsrörelsen och andra berörda aktörer tar ett samlat grepp för att uppnå målen med jämlik hälsa.
  • Offentligt stöd att utveckla föreningsidrott för vuxna och äldre.

Kontakt

Aila Ibanez Mengüc
Distriktsstöd
08-699 62 51
This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss