Hoppa till sidans innehåll

 

Trygg idrott

"Barn och ungdomar ska kunna idrotta utan att riskera att kränkas på något vis."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.
 • Uppdaterad: 16 NOV 2018 09:11

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Du hittar mer om vår värdegrund i idéprogrammet Idrotten Vill.

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. 

Anmäla missförhållanden

Specialidrottsförbund (RF:s 71 medlemmar) och idrottsföreningar har ett stort ansvar att hantera allvarliga missförhållanden som trakasserier, våld och övergrepp. Riksidrottsförbundets roll är att stödja specialidrottsförbund i det arbetet, så att de i sin tur kan stödja föreningarna. Distriktsidrottsförbunden (RF:s regionala kontor) ger också stöd till föreningar, bland annat genom sakkunniga (experter) i barn- och ungdomsidrott.

Om du misstänker missförhållanden inom idrotten ska du i första hand vända dig till styrelsen i din förening.

Det finns dock svåra ärenden som kan ta lång tid och av olika skäl är svåra för ett förbund eller en förening att hantera. I de fallen ska RF kunna ta över och utreda och driva ärenden.

Idrottsombudsmannen

Den 15 november 2018 öppnade RF funktionen idrottsombudsman med telefonnummer 08-627 40 10 och mejl This is a mailto link. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Om det är svårt att komma fram –lämna ett meddelande eller skicka ett mejl så blir du kontaktad. 
 
Idrottsombudsmannens uppgift är att

 • ta emot ärenden, ge råd och vägledning
 • utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
 • hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
 • hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Visselblåsartjänst

Den 15 november 2018 öppnade också RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att

 • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
 • anmäla misstänkt brott till polis
 • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. 

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med BRIS tagit fram materialet "Barnens spelregler" som tar upp barns rättigheter inom idrotten. I Barnens spelregler delar Johanna Ojala, Stefan Holm och flera andra idrottsprofiler med sig av sig av sina upplevelser. Barnens spelregler är  en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten.

Stöd till föreningar

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet som Riksidrottsförbundet har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. 

Ladda ner stödmaterialet ”Skapa trygga idrottsmiljöer” (PDF).

Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med en konsulent från sitt SISU-distrikt. 

Kontakt

Carina Bäck
Verksamhetsutvecklare
Trygg idrott
08-699 62 78
This is a mailto link

Barnens spelregler

Trygga idrottsmiljöer

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss