Hoppa till sidans innehåll

 

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Forskning

Idrotten är komplex och har därför mångvetenskapliga behov och vida tillämpningsområden. Med begreppet Forskning och utveckling (FoU) avser vi verksamheter som grund- och tillämpad forskning, utvecklings- och utvärderingsprojekt samt forskningsinformation.
  • Uppdaterad: 16 AUG 2018 11:37

RF stöder idrottsrelaterad forskning dels genom ekonomiskt stöd till Centrum för idrottsforskning (CIF) och dels genom egen beställarstyrd forskning. Inom RF:s kompetensområden bedriver vi egen forskning, ofta i form av utvecklingsprojekt tillsammans med något våra specialidrottsförbund.

Det går också bra att beställa tryckt material via This is a mailto link.

RF och SISU idrottsutbildarna har en FOU-policy som är vägledande för verksamheten. 


Områden

Anläggningar och evenemang

Antidoping

Barn och ungdomsidrott

Elitidrott

Framtidens förening

Idrottens finansiering

Idrottens samhällsnytta

Jämställdhet

Motionsidrott

Mångfald

Trygg idrott

Idrottens ekonomi och organisation

IT och administration

Övrigt

 


 

Anläggningar o evenemang

Arenors lokalisering, betydelse och användning. En studie av Handslaget-finansierade arenor i Malmö (Handslaget FOU 2007:2).

Användning av idrottsanläggningar (2010:1)

Idrottens anläggningar - ägande, driftsförhållanden och dess effekter (2008:2)

Näridrottsplatser och spontanidrott (Handslaget FOU 2007:9).

Idrotten i den fysiska planeringen (FOU 2015:2)

 

Antidoping

Varför idrottare dopar sig (2018:2)

Doping och antidopingforskning 2004 - 2007 (2008:1)

Doping: personlighet, motiv och moral i idrotten (2007:10)

Doping- och antidopingforskning (2005:1)

 

Barn och ungdomsidrott

Anpassningar av idrott till barn (2016:5) 

Gör idrotten som Idrotten vill? (2016:4)

Individen i centrum när idrottsföreningar lyckas behålla sina ungdomar (2016:2)

Skilda världar – unga i och om framtidens föreningsidrott (2016:1)

Valuta för pengarna (2009:4)

Kunskapsöversikt - styrketräning för barn och ungdom (2009:1)

RF -Kostnadsundersökning 2009

Idrotten vill - utvärdering av barn och ungdomsidrott (2007:1)

Lärande och erfarenheters värde - om idrottsledare (2006:1)

Regler och tävlingssystem - i barn och ungdomsidrott (2006:2)

Toppningsstudien - hur lag bildas inom barnidrott (2005:4)

Barn & innebandy. om attityder till system utan tabeller (2002:4)

Kostnader för idrott - kostnader för barns idrottande (2004:2)

Den goda barnidrotten - föräldrar om barns idrott (2004:7)

Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar (2004:8)

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom - fakta och argument

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet (2011:2)[JT(1]

Ämnet specialidrott i skolan - en utvärdering av ämnet läsåret 2008/09 (2009:5)

Vilka stannar kvar och varför? (2008:4)

Regler och tävlingssystem - i barn och ungdomsidrott (2006:2)

Ungdomars tävlings- och motionsvanor (2005:6)[JT(2]

Varför lämnar ungdomar idrotten (2004:3)

Utvärdering av ämnet specialidrott - fullständig rapport

Idrottsledare som dörröppnare - Handslaget, ledarskap och känslan av sammanhang (Handslaget FOU 2007:19).

Idrottsledarna och barnkonventionen (Idrottslyftet FOU 2011:1).

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner (Idrottslyftet FOU 2011:4).

Stödjande miljöer för unga ledare - vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram (Idrottslyftet FOU 2011:8).

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skola i Örebro län (Handslaget FoU 2007:5)

 

Elitidrott

Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer (2016:6)

Vägarna till landslaget – Om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering (2015:1)

Vägen från landslaget - om elitidrott, karriär och avslutning

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet (2011:2)

Eliten é liten - men växer (2007:11)

Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna (2006:4)

Utvärdering av den idrottspsykologiska profilen (2006:6)

Vägen till elittränarskap (2006:7)

Kartläggning av det idrottspsykologiska området med avseende på svensk elitidrott (2006:9)

 

Framtidens förening

Tränares kompetens och lärande i svenska idrottsföreningar (2018:3)

Ideellt arbete inom idrottsrörelsen (2016:3)

Kom in i matchen (2016:7)

Skilda världar – unga i och om framtidens föreningsidrott (2016:1) 

Unga i och om framtidens idrottsorganisering (2013:3)

Framtidens idrottsförening – slutrapport

Förtroendevalda i stormens öga - kompetens och lärande i idrottsföreningar

Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden? (2014:4)

 

Idrottens finansiering

Varumärkets betydelse inom idrotten - ett sponsorperspektiv (2009:3)

Ekonomiska styrmedel inom ideella organisationer (2007:8)

Varumärkets betydelse inom idrotten (2007:5)

RF Kommunundersökning (årlig statistisk undersökning, senaste 2011)

 

Idrottens samhällsnytta

Ideellt arbete inom idrottsrörelsen (2016:3)

Antologin ”Är idrott nyttigt?”

Idrottens roll i samhället (2008:3)

Medlemskapet i den svenska idrottsrörelsen (2008:5)

Det sociala ledarskapet (2007:3)

Frivilligt arbete inom idrotten (2007:4) Läs även sammanfattning

Idrotten i den ideella sektorn - en kunskapsöversikt (2004:6)

Idrottens sociala betydelse - statistisk undersökning (2005:5)

Idrottens samhällsnytta – En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle

Jämställdhet

Jämställdhet bland idrottens ledare (2019:1) 

Män och kvinnor inom idrotten, rapport 2018

Vem bestämmer? Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ

Utvärdering av Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete mellan åren 2005-2010

Analys av träningstider inom föreningsidrotten (2007:6)

Kvinnor och män inom idrotten 2005 (2006:5)

Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt (2003:1)

Styrelsesammansättning - kvinnor oc män i SF (2012)

Andelen kvinnliga aktiva medlemmar (tidsserie – 1994-2012)

Som hand i handsken - en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? (Handslaget FOU 2007:12)

Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott Könsmönster i idrottsdeltagande och regelverk inom idrott (Idrottslyftet FOU 2011:2)

 

Motionsidrott

Äldre - en resurs för idrottsrörelsen (2008:7)

Näridrott i skolmiljö (2006:8)

Näridrott i skolmiljö, etapp 2 (2007:9)

Ungdomars tävlings- och motionsvanor (2005:6)

Svenskarnas idrottsvanor (2004:5)

Fysisk aktivitet på Recept (2006:3)

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor (årlig statistik)

Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan. (Handslaget FOU 2007:1)

Behöver idrottsledare i skolan utbildning? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? (Handslaget FOU 2007:4)

Idrottsrörelsens samverkan med skolan inom ramen för Handslaget (Handslaget FOU 2007:6).

Idrottens samverkan med skolan i Hallands län. En utvärdering av Hallandsmodellen (Handslaget FOU 2007:10).

Rörelser i staden - en studie av ungas fysiska aktiviteter och geografiska rörlighet i tre områden i Malmö (Idrottslyftet FOU 2011:5).

Dörrarna öppnade för mera En studie om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan (Idrottslyftet FOU 2011:6).

Utom tävlan - En studie av föreningsorganiserad spontanidrott (Idrottslyftet FOU 2011:7).

Kan den fysiska självkänslan samt fysiskaaktivitetsnivån hos inaktiva flickor i gymnasietpåverkas med ett fysiskt aktivitetsprogram? Idrottslyftet FOU 2011:10)

Ungdomar och drive in-idrott - en utvärdering av organiserad spontanidrott 2009-2011 (Idrottslyftet, rapport om Driv-in-idrott, 2011)

 

Mångfald

Idrott och integration. En statistisk undersökning (2010)

Etnisk mångfald inom svensk elitidrott (2010:4)

Etnisk mångfald och integration visar idrotten vägen? (2003:3)

Möjligheten till motion och fysisk aktivitet - lika för alla? (2003:4)

Idrott och integration. En statistisk undersökning (2002:1)

Idrott och integration - en kunskapsöversikt (2002:2)

Från projekt till modell. Hela malmö - motion, integration och brottsförebyggande arbete. (Handslaget FOU 2007:11)

Integration och mångfald (Handslagets speciella insatser, 2007:1)

Funktionshindrade och idrott (Handslagets speciella insatser, 2007:2)

Bilder av idrott - idrotten som arena för mellanmänskliga möten och integration (Idrottslyftet FOU 2011:9)

Hbtq och idrott - ungdomars erfarenheter och villkor inom svensk idrott (2013:1)

Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten (2014:5)

 

Trygg Idrott

Kunskapsöversikt : Sexuella övergrepp (2012:5)

Sexualisering av idrottens offentliga rum (2007:2)

Inkilning inom idrotten (2005:7)

 

Idrottens ekonomi och organisation

Den framgångsrika idrottsföreningen (2012:1)

Vilka är idrottens valda makthavare? (2009:6)

Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott (2007:7)

Idrottens föreningar - om föreningarnas situation (2005:3)

Man vill ju inte att föreningen ska dö (2003:2)

 

IT och administration

IT-användning inom idrotten (2004:4)

Möjliga tekniklösningar för LOK-stöd, SISU-verksamhet och antidoping (2008:8)

Idrott, föreningar, sociala medier och kommunikation (2012)

Övrigt

Kunskapsöversikt - Kost- och näringslära inom idrotten (2009:2)

Ätstörningar - en kunskapsöversikt (2004:1)

Kunskapsöversikt: Alkohol och idrott (2014:1)

Pengaspel inom herridrott på elitnivå – en del av vardagen? (2019:2)

Ny rapport om pengaspel

Jämställdhet bland idrottens ledare

Jämställdhet bland idrottens ledare
Läs rapporten här

Framtidens förening

Kom in i matchen
Läs hela rapporten här

Elitidrott

Goda idrottsliga
utvecklingsmiljöer
Ladda ner hela rapporten

Kontakt

Jenny Svender

 08-699 62 52
This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss