Hoppa till sidans innehåll

 

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Forskarfrukost med RF och SISU Idrottsutbildarna

Att ligga nära, använda sig av och sprida forskning är helt centralt för idrottens utveckling. Ett sätt att tillgängliggöra aktuell forskning med bäring på idrott är RF och SISU Idrottsutbildarnas forskarfrukost.
  • Uppdaterad: 11 JUN 2019 11:48

Under kortare frukostmöten presenteras och samtalar vi kring aktuell forskning som är av betydelse för idrotten. Givetvis är det den aktuella forskaren som presenterar sitt material. Det kan vara rapporter som RF/SISU har beställt men också annat som bedöms vara av vikt för att idrotten ska fortsätta sin förändrings- och utvecklingsresa mot 2025-målen. 


15/5: Är chefen människa?

Chefer inom civilsamhället och inom idrotten har utmanande och komplexa uppdrag. Ibland är chefsrollen ensam och krävande, ibland är chefsrollen som en dans på rosor. Oavsett behöver du som chef ta hänsyn till många olika intressen och logiker. Hur navigerar jag som chef bäst för att utföra mitt uppdrag på det mest tillfredsställande sättet? Gör jag som chef det jag anställdes för? Med utgångspunkten i boken: Är chefen människa? samtida forskning och praktik samtalar vi om chefens vardag, utmaningar och möjligheter.

Vid seminariet medverkar:

Johan Welander, författare och HR-konsult; Susanne Söderholm, Förbundschef Svenska Orienteringsförbundet och Johan Hvenmark, docent vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Samtalet leds av Anna Magnusson, projektledare vid RF/SISU.

Lyssna till samtalet i Idealistas podd 
Johan Welanders presentation av boken "Är chefen människa"


9/11:  Motivera ideella

Många ideella föreningar brottas med att behovet att engagera fler aktiva i verksamheten. Inte sällan kan kärnan av de aktiva inom föreningen uppleva att ingen vill engagera sig utan snarare köpa det som föreningen erbjuder likt en vara på en marknad. Samtidigt vet vi via forskningen att det ideella engagemanget i Sverige är både omfattande och påfallande stabilt samt att många personer står stand by att engagera så länge som de tillfrågas.  Skälen till det ideella engagemanget är ofta att ha roligt, komma i gemenskap samt skapa nytta för någon annan. Men hur motiverar vi de ideella på bästa sätt och vilket ledarskap krävs för att skapa motivation,  engagemang samt en rekryteringsbas för fler ideellt aktiva? Med utgångspunkt i Aron Schougs bok: Motivera ideella diskuteras dessa och flera andra frågor om hur ideella organisationer kan förstå och kanalisera ideellt engagemang. 

Vid seminariet medverkar, Aron Schoug, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet, Camilla Lindquist, föreningsutvecklare vid Rädda Barnen samt Kristoffer Berg, process- och projektledare på RF/SISU. Samtalet leds av Fredrik Kron, chef Bosön utbildningscentrum.

Lyssna till seminariet och titta på Aron Schougs presentation:

Presentation (Aron Schoug)  
Lyssna till seminariet i Idealistas podd


21/3:  Idéburen innovation

Civilsamhället har varit och är en drivbänk för innovation. Självklara samhällsinstitutioner som apotek, bibliotek eller BVC har alla sitt ursprung i det civila samhällets initiativkraft och förmåga att svara upp mot existerande behov. 

Trots detta förknippas idag innovation inte med ideell sektor utan snarare med tekniska landvinningar inom näringslivet. Beror detta på att civilsamhället blivit mindre innovativt eller att innovation inom civilsamhället anses så självklart att det inte lyfts fram? Vad menar vi med idéburen innovation, inom vilka områden sker den och hur kan den ta sig i uttryck exempelvis inom idrotten?

Vidare diskuteras om det finns skäl för civilsamhället att återta innovationsbegreppet och vad som är utmaningar respektive framgångsfaktorer för ett framgångsrikt innovationsarbete.  Vid seminariet medverkar Malin Lindberg, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och David Mathiasson, verksamhetsledare vid Fritidsbanken.

Samtalsledare är Fredrik Kron, avdelningschef för Utbildning och processtöd vid RF/SISU

Presentation (Malin Lindberg)

 

 


Jakten på det ideella engagemanget

Det ideella engagemanget i Sverige är - i internationell jämförelse – påfallande stabilt och omfattande. Samtidigt ändrar engagemanget karaktär. Det livslånga medlemskapen blir färre och engagemangsformerna blir alltmer flexibla och projektorienterade. Medlemskap är inte alltid en förutsättning för att delta i och bidra till organisationens verksamhet.

Presentation (PPT)

Se hela frukostmötet filmat


Jämställdhet – en ödesfråga för civilsamhället

Fallgroparna för jämställdhetsarbete är många. Invanda normer och rädslor inom organisationen är något som behöver hanteras liksom målkonflikter och att arbetet inte sker uteslutande i projektform utan som en del av ordinarie utvecklingsarbete.

Om detta samtalar Jenny Svender, jämställdhets- och FoU ansvarig på RF/SISU och Anna Åberg som har lång erfarenhet från utvecklingsarbete inom civilsamhället. Samtalsledare är Fredrik Kron, avdelningschef för Utbildning och processtöd på RF/SISU. 

Forskarfrukost sker denna gång i samverkan med tidskriften Kurage vars senaste nummer behandlar jämställdhet inom civilsamhället.

Presentation (PPT)Är idrott nyttigt? 

Utifrån en alldeles färsk forskarantologi samtalade vi om idrottens samhällsnytta rent allmänt, men särskilt utifrån två perspektiv. Idrottens bidrag till social utveckling som jämställdhet eller stärkt självkänsla och föreningsidrotten som ett motvärn till hälsohets och kroppsfixering.

Se hela presentationen

Presentationer

Träningslandskap i förändring

Idrott och social utvecklingKom in i matchen 

Ungdomsbarometern har gjort en studie av ungdomars motions- och idrottsvanor. I studien framgår att en mycket stor del av ungdomsgenerationen såväl motionerar som idrottar men att det i allt högre utsträckning sker utanför den organiserade föreningsidrotten. Därutöver visar rapporten att den yngre generationen ställer krav på flexibilitet i träningsupplägg anpassat till individen, ökade möjligheter till projektrelaterat engagemang samt att fokus ska vara på hälsa och välbefinnande snarare än på prestation och tävling.

Om detta samtalar rapportförfattaren Anton Landehag och Aila Ibanez- Menguc, verksamhetsutvecklare på Riksidrottsförbundet.

Hela presentationen: 

Läs rapporten >>

Se presentationen i slides >> 


Ideellt arbete inom idrottsrörelsen

Forskarna Johan von Essen och Susanne Wallman-Lundåsen är verksamma vid Ersta Sköndals högskola. Ersta Sköndal har sedan 1992 genomfört omfattande befolkningsstudier om svenskarnas ideella engagemang. Dessa studier visar bland annat att det ideella engagemanget är påfallande omfattande och stabilt. Studierna visar att varannan vuxen svensk är engagerad i ideellt arbete. I studien: Ideellt arbete inom idrottsrörelsen har Johan von Essen och Susanne Wallman-Lundåsen gjort ett utsnitt ur befolkningsstudien och specifikt undersökt idrotten. Genom detta får vi en bättre förståelse för hur och vem som är engagerad inom idrotten och på vilket sätt det skiljer sig från övrigt ideellt engagemang.


 

Skribent: Mattias Olsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss