Hoppa till sidans innehåll

 

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Idrottslyftet

  • Uppdaterad: 15 FEB 2017 09:49

Genom regeringens satsning, kallad ”Idrottslyftet”, fick den svenska idrottsrörelsen under perioden 2007 – 2011 möjlighet att genomföra den dittills största satsningen någonsin för att utveckla barn- och ungdomsidrotten. Idrottsrörelsen fick sammanlagt två miljarder kronor för att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten, så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet skulle utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i ”Idrotten vill”.

För RF var det naturligt att en satsning av denna storleksordning skulle följas upp och utvärderas. Nedan presenteras de forsknings- och utvärderingsprojekt som genomfördes.

Även under Idrottslyftet 2013 - 2015 avsattes medel till utvärdering och forskning. Hittills har tre rapporter presenterats - Gör idrotten som idrotten vill, Individen i centrum när idrottsföreningar lyckas behålla sina ungdomar och Skilda världar - unga i och om framtidens föreningsidrott. Dessa rapporter ingår i RF:s ordinarie FoU-serie och finns därför att läsa här.
 
Forskningsrapporter

– Idrotten som arena för mellanmänskliga möten och integration 

Den fungerande föreningen

Dörrarna öppnade för mera – En studie om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan

Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott – Könsmönster i idrottsdeltagande och regelverk inom idrott

Idrottsledarna och barnkonventionen – Om idrottande barns rättigheter

Kan den fysiska självkänslan samt fysiska aktivitetsnivån hos inaktiva flickor i gymnasiet påverkas med ett fysiskt aktivitetsprogram?

 
Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner

Rörelser i staden – En studie av ungas fysiska aktiviteter och geografiska rörlighet i tre områden i Malmö

Stödjande miljöer för unga ledare – vilka är de och för vem? – En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Utom tävlan – En studie av föreningsorganiserad spontanidrott

Utvärderingar

Ungdomar och drive in-idrott – en utvärdering av organiserad
spontanidrott 2009-2011

Idrottslyftets externa utvärdering
– Sammanfattande analys och slutsatser

Idrottslyftets externa utvärdering– Skolsamverkan och tillgänglighet

Idrottslyftets externa utvärdering
Svenska Badmintonförbundet, Svenska
Bordtennisförbudet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Volleybollförbundet

Idrottslyftets externa utvärdering – Riksidrottsförbundet, Sveriges Akademiska Idrottsförbund, Svenska Flygsportförbundet och Korpen – Svenska Motionsidrottsförbundet

Idrottslyftets externa utvärdering – Svenska Danssportförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Golfförbundet, Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Konståkningsförbundet

Idrottslyftets externa utvärdering – Svenska Klätterförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Simförbundet och Svenska Taekwondoförbundet

Idrottslyftets externa utvärdering – Svenska Budo & Kampsportförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska Skidförbundet

Idrottslyftets externa utvärdering - Svenska Styrkelyftförbundet och Svenska Tyngdlyftningsförbundet


 

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss