Hoppa till sidans innehåll

 

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Juridiska instanser

Idrotten hanterar internt bestraffningsärenden och andra beslut tagna i respektive specialidrottsförbund. I följande instanser kan ett ärende hamna:
  • Uppdaterad: 31 OKT 2017 08:26

Riksidrottsnämnden (RIN)

Riksidrottsnämnden är idrottens egen ”högsta domstol”.
Till RIN kan du överklaga beslut i bestraffningsärenden och andra beslut tagna i respektive specialidrottsförbund. RIN fungerar också som en andra instans i dopingärenden där dopingnämnden är första dömande instans.

Ordförande:
Krister Malmsten

Ledamöter:
Björn Backman
Bo Bengtsson
Anna Erman
Sanna Granbeck
Lena Nitz 
Christer Pallin
Thomas TjäderSekreterare:
Bestraffningsärenden: Per Claréus, Christine Stridsberg

Dopingärenden: Anders Hübinette
 
Allm. överklag. ärenden:
Elin Johansson, RF, Anders Hübinette

Kansli:
RIN administreras av RF:s registrator. I registrators arbete ingår bland annat att ta emot klagoskrifter och övriga handlingar i RIN-ärenden samt att lotta ärenden på ansvarig sekreterare. Registratorn arbetar vanligen helgfria vardagar under kontorstid och nås via mail till This is a mailto link eller telefon 08-699 61 89.


Dopingnämnden
Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping eller annat brott mot idrottens dopingreglemente kan bestraffas enligt idrottens dopingreglemente. Dömande instans är RF:s dopingnämnd. Domslut kan överklagas till idrottens högsta domstol, Riksidrottsnämnden.

Ordförande:
Åke Thimfors

Vice ordförande:
Owe Hultin

Ledamöter:
Magnus Forssblad
Margaretha Ivarson
Göran Claesson
Sofia Öberg

Dopingkommissionen
Dopingkommissionen leder och koordinerar det svenska antidopingarbetet och fungerar som åklagare i dopingärenden genom att anmäla förseelser mot dopingreglerna till dopingnämnden.

Ordförande:
Åke Andrén-Sandberg

Vice ordförande:
Anna Björklund

Ledamöter:
Cecilia Dahlman
Lise-Lotte Jansson
Lars Lilja
Sverker Nilsson

Adjungerad: Magnus Ericsson (dopinglab)

Föredragande:
Matt Richardson
Tommy Forsgren

Läs mer om dopingarbetet

Valberedningen
Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas valberedning följer och granskar både styrelsen och andra valda RF-organs arbete. Parallellt med detta följer valberedningen verksamheten och letar fortlöpande lämpliga kandidater i nära samarbete med SF och DF. Senast en månad före stämman kungör den sitt förslag till kandidater.

Valberedningen är medlemmarnas ombud och betyder mycket för att skapa representativitet och kontinuitet i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas strategiska ledning. RF- och SISU-stämmorna väljer en ordförande i valberedningen och tio ledamöter som ska vara lika fördelade mellan könen.

Ordförande och ledamöter:

Thomas Persson, ordf
Jennifer van der Gronden
Doris Högne Rydheim
Lena Runströmer
Johan Storåkers
Hans G Svensson
Patrik Tengwall

Elin Johansson, adj.sekr

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss