Hoppa till sidans innehåll

 

Anläggningar

"Ett bra utbud av anläggningar och andra idrottsytor är en förutsättning för att idrotten ska blomstra."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Ingen idrott utan yta

Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är viktigt. De är en källa till glädje och gemenskap samt främjar motion, hälsa och livskvalité. Riksidrottsförbundet vill att människors möjligheter till motion och idrott tydligt ska finnas med i all samhällsplanering.
  • Uppdaterad: 14 MAR 2018 13:18

En av RF:s värdegrunder är allas rätt att vara med. Det förutsätter att anläggningar och idrottsmiljöer är och upplevs tillgängliga och välkomnande för alla som vill idrotta.

Det kan exempelvis handla om trafikmiljön runt anläggningarna, samt att barn och ungdomar säkert ska kunna ta sig till och från.

Det kan också handla om att det förutom ändamålsenliga ytor för tävling och träning också kan finnas utrymme för spontanidrott och social gemenskap samt att det också finnas möjlighet till eget utrymme för dusch och ombyte.       

RF stöderkommunernas samarbete med Distriktsidrottsförbund (DF) för att kartlägga och utreda behovet av anläggningar och idrottsmiljöer för idrott. Allvarligast är bristen på anläggningar och idrottsmiljöer i växande storstäder.

Idag finns inget krav i plan- och bygglagen på utrymme för motion och idrott. Många anläggningar är dessutom gamla och slukar energi och pengar. RF samarbetar med Energimyndigheten och regionala Energikontor i projekt för energieffektivisering.

De senaste årens debatt har handlat om stora evenemangsarenor och om några lagidrotters önskemål för sin elitverksamhet. RF förespråkar en bra dialog mellan idrotten och kommuner, god framförhållning, realistiska beslutsunderlag, rimliga finansieringslösningar och ökat samarbete mellan olika idrotter och mellan olika kommuner.

En anläggning och idrottsmiljö är överallt där det pågår träning och tävling.  Det kan vara den lokala idrottsplatsen, idrottshallen, idrottslokalen, ridhuset eller simhallen. Det kan också vara mark, väg, luft eller vatten beroende på vilken idrott och verksamhet det är.

Möjligheterna att organisera idrott på allemansrättslig mark, allmänna vägar, luft och vatten är en förutsättning för en mångfald av möjligheter till motion och idrott.

RF ger stöd till anläggningar och idrottsmiljöer som skapar nya aktivitetsytor för barn och ungdomar.

Idrottsanläggningarna i Sverige är välbesökta och det är viktigt att säkerställa att den fysiska säkerheten upprätthålls på ett bra sätt. Säkerhetsföreskrifterna och ansvarsförhållandena på idrottsanläggningar och idrottsmiljöer behöver tydliggöras, inte minst vad gäller tillfälliga och mobila läktare.

 RF vill att:

  • Idrott läggs till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning.
  • Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna.
  • När översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner tas fram ska kommunen samråda med distriktsidrottsförbunden.
  • Idrottsanläggningar och -miljöer ska finnas med i de regionala utvecklingsplanerna.
  • Kommunerna samarbetar i regioner vid planering av idrottsanläggningar samt att dialog förs med distriktsidrottsförbunden.
  • Myndigheter, kommuner och markägare ska ge idrotten tillgång till luft, mark och vatten för sina träningar och tävlingar.
  • Allemansrätten behålls i sin nuvarande form.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap återupptar arbetet med säkerhet på mobila läktare tillsammans med övriga aktuella myndigheter.

Mer information om RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Kontakter

 
Emeli Olofsson

Anläggningar
010-476 57 21
This is a mailto link


 
Daniel Sandström

Anläggningar
070-578 10 14
This is a mailto link

Skriv till din politiker

Kommun- undersökningen

Ingen idrott utan yta

Anläggningar

"Ett bra utbud av anläggningar och andra idrottsytor är en förutsättning för att idrotten ska blomstra."

Läs mer

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss