Hoppa till sidans innehåll

DrogPolicy


Vår förening står för en drogfri idrott.
Vi ledare i föreningen skall vara ett föredöme för de medlemmar vi fostrar och det är därför viktigt hur vi agerar och uppträder när vi representerar vår förening. Syftet med vår drogpolicy är skapa riktlinjer som skall hjälpa aktiva, ledare och föräldrar att finna stöd och trygghet. Följande riktlinjer har Ronneby Boxing Team antagit emot Dopning, Alkohol, Narkotika och Tobak. Rasism och mobbing
Dopning och narkotika  Allt bruk och hantering av narkotiska preparat är förbjuden enligt svensk lag. Ronneby Boxing Team tillåter inte att aktiv eller ledare använder narkotika eller prestationshöjande medel. Skulle vi i Ronneby Boxing Team’s verksamhet upptäcka att någon boxare/ledare använt eller hanterat narkotika eller dopingpreparat har vi följande handlingsplan:
Om en medlem av medicinska själ är under behandling av Läkare med doping klassade substanser .Skall detta informeras till ledare/styrelse samt uppvisa läkarintyg. Styrelse/ledaresamtal och föräldrakontakt om boxaren är under 18 år.
Kontakt med sociala myndigheter och polisanmälan.
Kontakt med Svenska Boxningsförbundet för hjälp med dopingkontroll.
Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.
Det är styrelsens ansvar i första hand att dessa regler följs men även ledarna samt medlemmarna i föreningen har ett stort ansvar för att vara uppmärksamma och rapportera till styrelsen.

Alkohol
Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att nyttja alkohol. Det är 20 års gräns för att få köpa ut på systembolaget. Vi tillåter inte att våra medlemmar dricker alkohol inom vår verksamhet. Dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens klubbdräkt . Om vi upptäcker att någon bryter mot denna regel har vi följande handlingsplan:
Ledarsamtal med medlemmen och föräldrakontakt med barn samt ungdom.
Om förseelsen upprepas stängs medlemmen av från föreningen med omedelbar verkan. Ansvaret för att denna regel följs är medlemmar, styrelsens och ledare.
Som ledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en god förebild för sina ungdomar. Vi har därför följande regler:
Du får inte komma bakfull eller full  till träning eller match eller när du står till föreningens förfogande. Det är inte förbjudet att som ledare dricka alkohol . Ledaren ska kunna sköta dom sysslor som föreningen Utsett honom/henne att göra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare bryter mot denna regel har vi
följande handlingsplan:
Styrelse/ledarsamtal med den berörde.  Om förseelsen upprepas stängs ledaren av från föreningen med omedelbar verkan.  Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsen samt ledare och medlemmar .

Tobak
Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt Svensk lag är åldersgränsen 18 år för att köpa tobak. Vi tillåter ingen att våra medlemmar använder tobak under eller i anslutning till träning eller match. Om vi upptäcker att någon bryter mot denna regel har vi följande handlingsplan:
Samtal med berörd och föräldrakontakt.  Det är viktigt att tänka på sitt ansvar som ungdomsledare att hantera tobaksbruk med omdöme inför andra. Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar inte följer våra föreskrifter agerar vi på följande sätt: Styrelsesamtal med den berörde.  Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas samt medlem. Det ligger under alla medlemmars ansvar att meddela styrelse/ledare om drogpolicyn  Inte följs. Vi är en förening för alla och skall hjälpa varandra. Styrelsen är ansvarig för att drogpolicyn utvärderas och vid behov uppdateras årligen.  Alla ledare ska få information om policyn i samband med att man får ett ledaruppdrag. Medlemmar och föräldrar informeras om policyn av respektive ledare minst 2 gånger om året.  Inför varje terminsstart Januari, Augusti har vi ledarmöte där vi går igenom policyn samt hur ledare skall agera i olika situationer gällande policyn.  Vi skall minst en gång per termin genomföra ett informations möte gällande doping för medlemmar samt föräldrar.
Policyn finns tillgänglig på hemsidan och i träningslokalen  Vi kommer att vid varje årsmöte att ha en särskild punkt där vi redogör för vår drogpolicy för såväl nya som gamla medlemmar.

Rasism och mobbing
Ronneby Boxing Team jobbar även mot rasism och våld i samhället. Boxningsklubbar runt om i Sverige innehåller mycket barn och ungdomar från olika länder. Kom därför ihåg: alla är lika mycket Värda oavsett ursprung. Ingen typ av rasism, våld eller mobbing är Acceptabel. Detta gäller naturligtvis även utanför träningslokalen. Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar/ledare bryter mot denna regel har vi
följande handlingsplan:
Styrelse/ledarsamtal med den berörde.
Om förseelsen upprepas stängs medlem/ledaren av från föreningen med omedelbar verkan. Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsen samt ledare och medlem.

Att på alla fronter ständigt motverka rasism och mobbing.

   Styrelsen Ronneby Boxing Team

Uppdaterad: 28 FEB 2011 20:29 Skribent: Leif Nilsson

Postadress:
Ronneby Boxing Team IF - Boxning
Ulf Nilsson, Lovägen 12
37250 Kallinge

Kontakt:
Tel: 0733490096
E-post: ulf.rose.lie@gmail.c...