Hoppa till sidans innehåll

Avgifter


AVGIFTER FÖR RSS

 

     Medlemsavgifter:   - senior                                    360kr/år 

                                       - familj                                     400kr/år

                                       - junior                                       80kr/år

                                       (när enbart junioren är medlem)

   Övriga avgifter:          - köpeng bryggkölista                800kr

                                        - anslutningsavgift                     3500kr
                                       (för nya användare av Angelskogsanläggningen)  

                                        ‑ grundavgift för Angelskog       1000kr/­år

                                        - kranlyft ej ordinarie dag          150kr/lyft

                                        ‑ kranlyft för tillfällig medlem      340kr samt 500kr/lyft

                                        - övriga kranlyft medlem            500kr/lyft

                                        ‑ bryggavgift                             450kr/brm

                                       - bryggavg med bommar           450kr/brm +750 kr                                    

                                       - uppläggningsplatsavgift           45 kr/kvm

                                       - överbyggnad ”båthus”              45/kvm     

                                       - uppläggningsavgift master      300kr/mast

                                       (för båtar som inte vinterförvaras på Angelskog)

                                       ‑ dröjsmålsavgift restnot avg + 25%

                                         (gäller ej enbart restnot. medl.avg).

                                       ‑ tävlingsavgifter enl särskilt beslut.

                                       - arbetsplikt enl särskilt beslut vid årsmöte.

                                       För 2018 gäller 10 tim á 120kr för seniormedlem som                                
                                       utnyttjar något i Angelskog.

 

Avgifterna inbetalas enligt följande:

Första medlemsavgiften inbetalas med utsänt inbetalningsavi

Inbetalningsavi för kranlyft och medlemsavgift till "tillfällig medlem" skall lämnas av kranföraren före lyft och   snarast redovisas till kansliet.

   Övriga avgifter debiteras med faktura enl. avtal vid år­sutskick till  
bankgiro vilken skall vara inbetalad SENAST1 MARS

   Medlemsavgift debiteras för aktuellt år.

   Övriga avgifter enligt följande:

     - Kranlyft, grundavgift, tävlingsavgifter och ev. arbetsplikt i efterskott.

     - Uppläggningsavgift vid Angelskog för aktuell vinterperiod.

     - Bryggavgift för aktuellt kalenderår.

     - Anslutningsavgift för nya användare av Angelskogsanläggningen vid                       

       aktuell period.

     - Nyckel till Angelskog kan lösas ut på kansliet mot en depositionsavgift på 100 kr

       som återfås vid återlämnande.

     - Ej återlämnad nyckel vid avslut av medlemskap debiteras med 500 kr.

     - Dröjsmålsavgift efter en påminnelse efter fastställd sista

       inbetalningsdag (1/3) eller i övrigt när behov föreligger.

Uppdaterad: 16 JUL 2018 08:27 Skribent: Kathleen Vogelius
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Ronneby Segelsällskap - Segling
Heabyvägen 4
37297 Ronneby

Kontakt:
Tel: 045717330
E-post: kansli@ronnebysegels...

Se all info