Hoppa till sidans innehåll

Historiska fakta


Ronneby Segelsällskap bildas den 24 april 1921 av elva seglingsintresserade herrar. Under året tillkommer ytterligare ett 20-tal medlemmar. Medlemsavgiften bestäms till fem kronor. Sällskapet räknar tretton segelbåtar, som klassas för kappsegling. Första kappseglingen äger rum den 13 augusti. Banan är nio distansminuter lång och sträcker sig från Karön ut mot Gökalv, rundar Kalvgrund och går tillbaka till Karön. Dagen efter anordnas utflyktssegling till Saltärna. Efter hemkomsten intages supé på Karö restaurang till ett kuvertpris av tre kronor utan, eller fyra kronor med kräftor.

 

1943 förvärvar RSS sitt första klubbhus. Det är Kindeströmska villan på Karön nordost om badplatsen.

 

RSS säljer 1946 Kindeströmska villan och inköper restaurangen på Karön istället. Stort arbete nedläggs på iordningställandet av det nya klubbhuset. Den öppna verandan byggs in och invändigt snyggas lokalerna upp och förses med dekorativa marina attiraljer.


1949 upptages för första gången onsdagsseglingar i kappseglingspogrammet. En segling i juni och en i augusti.

 

RSS firar 30-års jubileum 1951 och ansvarar dessutom för Tosia Bonnadags"-firandet detta år.

 

Angelskogs tegelbruk och RSS träffar 1953 hyresavtal om ett lämpligt område för båtuppläggning i Angelskogsviken. Året därpå avyttras Karörestaurangen till Ronneby Kommun.

 

1961 ansluts RSS till Svenska Seglarförbundet och året därpå inköps klubbhuset Villa Vassen.

 

1981 firar RSS 60-års jubileum med en distanskappsegling på cirka 25 distansminuter. Ett 60-tal båtar deltar och året efter introduceras Ronnebytriangeln som uppföljning av jubileumsseglingen.

 

1991 hölls 70-års jubileumsfest på Karörestaurangen och en sjöräddningsuppvisning genomfördes av polis och kustbevakning mfl.                                                                                    

Nutid

 

Den 9 juni 2001 firades 80-årsjubileum på Karö restaurangen, med en trerätters meny.

 

2006 återgick utnyttjanderätten av Villa Vassen till Ronneby kommun.

 

2007 köpte RSS in marken på Angelskog 1:9. Jolleverksamheten återupptogs på försök igen efter att ha legat nere under några år.

 

Den 6 juni 2009 genomförde RSS Jolleverksamhet återigen Ronnebyregattan efter ett antal års uppehåll. RSS fick bistånd av Karlskrona Segelsällskap med material och funktionärer.

 

RSS firade 90 år med Jubileumshelg den 28-29 maj 2011 med paradsegling genom Karösund och på kvällningen med fest på nya kajen i Angelskog med mat och mingel.

 

Medlemsantalet uppgick 2015-12-31 till 348 stycken.
                                                               

Uppdaterad: 03 MAJ 2017 11:14 Skribent: Kathleen Vogelius

 

SEB är en bank som hjälper både individer och företag att utvecklas framgångsrikt genom god rådgivning och långsiktiga relationer.

 

 

 

  

 

Postadress:
Ronneby Segelsällskap - Segling
Heabyvägen 4
37297 Ronneby

Kontakt:
Tel: 045717330
E-post: kansli@ronnebysegels...

Se all info