Hoppa till sidans innehåll

Miljö


Miljöplan Ronneby Segelsällskap
Inledning
Ronneby Segelsällskap (RSS) har ett hamn- och naturområde vid Angelskogsviken i
Ronneby. Det är av största vikt att vi gemensamt slår vakt om denna naturresurs för ett
aktivt båtliv i god miljö.
Syfte
Miljöplanen syftar till en gemensam miljömedvetenhet inom klubben där den enskilde
medlemmen ansvarar för sina egna aktiviteter. Planen ska vara ett levande dokument
och ändras i takt med att ny kunskap kommer fram och nya produkter introduceras.
Miljöplanen fastställs av styrelsen i RSS och ska revideras vid förändringar.
Målsättning
RSS ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet
ansluter sig till Blekinge Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla
ett båtliv i balans med människan och naturen.
Hamnområdet
Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som fastställs av RSS för att skapa en
god miljö och säker hamn inom området. Båtägare ska i samband med sjösättning tillse
att uppställningsplatsen är fri från pallningsmaterial och skräp. Allt material skall märkas
med ägarens namn. Omärkt material innebär att Angelskogssektionen har rätt att forsla
bort materialet.
Nyttjande av kupéfläkt (elektrisk värmefläkt eller dylikt) får endast ske när vederbörande
(båtägaren) själv är i eller vid båten. Fläktanläggningen får ej vara igång då
vederbörande lämnar Angelskogsområdet.
Eventuella brister inom området rapporteras till Angelskogssektionen, lista på
kontaktpersoner finns i klubbhuset.

Uppdaterad: 11 DEC 2017 11:31 Skribent: Kathleen Vogelius
E-post: Adressen Gömd

 

SEB är en bank som hjälper både individer och företag att utvecklas framgångsrikt genom god rådgivning och långsiktiga relationer.

 

 

 

  

 

Postadress:
Ronneby Segelsällskap - Segling
Heabyvägen 4
37297 Ronneby

Kontakt:
Tel: 045717330
E-post: kansli@ronnebysegels...

Se all info