Hoppa till sidans innehåll

Kallelse och Agenda 2013-02-26


Årsmöte 2013

Rosersbergs

Jaktskytteklubb

 

Nu är det dags att boka in tisdagen 26 februari 2013 och åka till Tallmilan

Årsmötet startar klockan 19:00.

Kom och ta del av vad som har skett under året i Klubben, och vad som planeras för framtiden.

Kaffe med dopp serveras som vanligt.

Välkomna!

Styrelsen

 

Dagordning för årsmötet 2013 vid RJSK

§1.                 Mötets öppnande

§2.                 Fastställande av dagordning

§3.                 Fastställande av röstlängd

§4.                 Val av mötesordförande

§5.                 Val av sekreterare för mötet

§6.                 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§7.                 Fråga om mötet är laga utlyst

§8.                 Föredragning av verksamhetsberättelse

§9.                 Föredragning av förvaltningsberättelse

§10.               Föredragning av revisionsberättelse

§11.               Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året

§12.               Personval enligt följande:

§12.a             Val av ordförande på ett år (varje år)

§12.b             Val av tre styrelseledamöter på två år (varje år)

§12.c             Val av två ersättare på två år (varje år)

§12.d             Val av två revisorer på ett år (varje år)

§12.e             Val av två revisorersersättare på ett år (varje år)

§12.f              Val av valberedning, en sammankallande och två ledamöter, på ett år

§13.               Beslut om organisationstillhörighet på ett år

§14.               Beslut om avgifter, inträdes- och årsavgifter för nästkommande år.
                     Årsavgiften föreslås höjas med 50: - till 450:- fr.o.m. 2014,
                          inträdesavgiften  föreslås vara oförändrad (500:-)
.

§15.               Förslag till årsmötet från styrelsen (Propositioner) En proposition bifogas här.

§16.               Förslag till årsmötet från medlemmar (Motioner)

§17.               Övriga frågor (Här fattas inga beslut)

§18.a             Hedersmedlemmar

§18b.             Utdelning av förtjänsttecken och priser

§19.               Mötet avslutas

Uppdaterad: 22 JAN 2013 11:16 Skribent: Ragnar Ekholm

Vill du avlägga prov för jägarexamen?

Kontakta oss för mer information!

Läs mer...

 

Postadress:
Rosersbergs SpSK - Skyttesport
Box 4014
19504 Rosersberg

Kontakt:
Tel: 0859035787
E-post: This is a mailto link

Se all info