Hoppa till sidans innehåll

Kallelse och Agenda, 2014-01-21
Årsmöte 2014

Rosersbergs Jaktskytteklubb


Nu är det dags att boka in torsdagen 27 februari 2014 och åka till Tallmilan.

Årsmötet startar klockan 19:00.

Kom och ta del av vad som har skett under året i Klubben, och vad som planeras för framtiden.

Kaffe med dopp serveras som vanligt.

 

Välkomna!

Styrelsen

 


Dagordning för årsmötet 2014 vid RJSK

§1.                 Mötets öppnande.

§2.                 Fastställande av dagordning.

§3.                 Fastställande av röstlängd.

§4.                 Val av mötesordförande.

§5.                 Val av sekreterare för mötet.

§6.                 Val av justeringsmän tillika rösträknare.

§7.                 Fråga om mötet är laga utlyst.

§8.                 Föredragning av verksamhetsberättelse.

§9.                 Föredragning av förvaltningsberättelse.

§10.               Föredragning av revisionsberättelse.

§11.               Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året

§12.               Personval enligt följande:

§12.a             Val av ordförande på ett år

§12.b             Val av tre styrelseledamöter på två år (varje år)
§12.c             Val av två ersättare på två år (varje år)

§12.cc           Fyllnadsval av en ersättare på ett år (pga. avgång)

§12.d             Val av två revisorer på ett år (varje år)

§12.e             Val av två revisorersersättare på ett år (varje år)

§12.f              Val av valberedning, en sammankallande och två ledamöter, på ett år.

§13.               Beslut om organisationstillhörighet på ett år (Sv. Jägareförbundet &  
                     Skyttesportförbundet
)

§14.               Beslut om avgifter, inträdes- och årsavgifter för nästkommande år.
                      Årsavgiften föreslås oförändrad (450:- kronor )  även 
                      inträdesavgiften föreslås vara oförändrad (500:- kronor)
.

§15.               Förslag till årsmötet från styrelsen (Propositioner).

                      Tre propositioner (se fliken "Propositioner" till vänster här på bildskärmen ) .

§16.               Förslag till årsmötet från medlemmar (Motioner).

                      Inga motioner har inkommit.

§17.               Övriga frågor (Här fattas inga beslut).

§18.a             Hedersmedlemmar.

§18b.             Utdelning av förtjänsttecken och priser.

§19.               Mötet avslutas. 

  

Uppdaterad: 14 FEB 2014 13:22 Skribent: Ragnar Ekholm
Epost: This is a mailto link

Vill du avlägga prov för jägarexamen?

Kontakta oss för mer information!

Läs mer...

 

Postadress:
Rosersbergs SpSK - Skyttesport
Box 4014
19504 Rosersberg

Kontakt:
Tel: 0859035787
E-post: This is a mailto link

Se all info