Hoppa till sidans innehåll

Propositioner


PROPOSITIONER till Årsmötet (Förslag från Styrelsen)

 

I.      Bakgrund                 
 

Avseende RJSK Stadgar beslöt Årsmötet 2013 följande två ändringar (A och B nedan):

 

A.    Att § 8.4 ges helt ny lydelse enligt följande:

 

”§ 8.4. Serieavgifter. Inför varje nytt verksamhetsår (vid säsongsstart) fastställer styrelsen nivån
på de avgifter som skall gälla för av klubben tillhandahållna produkter (serier, ammunition, vapenlån, m.m.).  

Härvid skall medlemmar ges lägre pris än allmänheten.”B.   Att den allmänna översyn som gjorts av Stadgarna, varvid rena felaktigheter
tagits bort, ålderdomligt språk och korrekturfel hade rättas till; skall godkännas. 

 


Den sålunda, av Årsmötet en (1) gång beslutade lydelsen  av RJSK Stadgar, är anslagen i Tallmilan på anslagstavlan,

samt är också upplagd på RJSK webbsida med webbadress:

https://www4.idrottonline.se/RosersbergsSpSK-Skyttesport  och ligger under fliken Föreningen / Klubbinformation / Årsmöte 2014-02-27. 

II.                       Styrelsens förslag till Årsmötet 2014  (tre förslag)


 

  1.    Den nya version av Föreningens Stadgar, innefattande såväl ändring A som B, och som beslutades av
         Årsmötet 2013, föreslås beslutas för andra gången (och träder därmed omgående i kraft).
   
  2.    Stadgarnas §9 Sammanträden och motioner, punkten 9.1 lyder idag:

          ”Ordinarie Årsmöte hålls årligen före 28 februari på tid och plats som styrelsen beslutar.” 

           Föreslås att orden ” före 28 februari” ändras till: ”senast sista mars”.
  3.    Föreslagen ändring av tid för Årsmötet, enl. pkt 2 ovan, föreslås tillämpas försöksvis redan vid Årsmötet 2015.   

   Uppdaterad: 14 FEB 2014 13:41 Skribent: Ragnar Ekholm
Epost: This is a mailto link

Vill du avlägga prov för jägarexamen?

Kontakta oss för mer information!

Läs mer...

 

Postadress:
Rosersbergs SpSK - Skyttesport
Box 4014
19504 Rosersberg

Kontakt:
Tel: 0859035787
E-post: This is a mailto link

Se all info