Hoppa till sidans innehåll

Beridet Bågskytte


Koreansk Beridet Bågskytte

Den koreanska grenen består av 6 löp, uppdelade i 3 olika moment med 2 löp

för varje moment: dubbel, trippel, multipel.

Banans längd för dubbel skall vara 90 meter, för trippel 120 meter och för

multipel 150 meter.Banan måste inte vara rak.

Måltavlornas placering:

 Dubbel: Måltavlornas placering ska vara 7 meter från banans närmsta

avgränsning.

Måltavlornas placering ska vara 40 respektive 50 meter från banans start. Första

måltavlan ska vara vinklad mot en punkt 20m från banans start, och andra måltavlan

ska vara vinklad mot en punkt 20m från banans mål (70m från banans start).

 Trippel: Måltavlornas placering ska vara 7 meter från banans närmsta avgränsning.

Måltavlornas placering skall vara 40, 60 respektive 80 meter från banans start.

Första tavlan skall vara vinklad mot en punkt 20m från banans start, andra tavlan

skall vara vinkelrät mot banan, och den tredje tavlan skall vara vinklad mot en punkt

20m från banans mål (100m från banans start).

 Multipel: Måltavlornas placering ska vara 7 meter från banans närmsta avgränsning.

Måltavlornas placering ska vara 15, 45, 75, 105 respektive 135 meter från banans

start. Alla måltavlor ska vara vinkelräta mot banan.

Höjden till tavlans/tavlornas centrum från banans plan skall vara högst 90cm

Måltavlorna skall vara fyrkantiga 84x84 cm (±2cm), med 5 olikfärgade fält enligt bilden.

Poängvärdet på måltavlorna är som följer, utifrån och inåt räknat:

1. Svart

2. Grön

3. Gul

4. Röd

5. Tigerhuvud (vit)

Endast 1 pil får skjutas mot varje mål.

För dubbel och trippel gäller att alla pilar måste dras från koger eller bälte. Det är inte tillåtet

att ha nockad pil på strängen eller med handen vidröra vare sig pilar eller koger innan

startstolparna. Om detta sker, ger första pilen som skjuts 0 poäng oavsett träffpoäng.

För multipel gäller att en pil får vara nockad innan startmarkeringen, övriga pilar skall dras

från koger eller bälte.

Om pil avfyras innan deltagaren passerat startstolparna eller efter målstolparna ges denna

pil 0 poäng oavsett träffpoäng.

Idealtider:

 Dubbel: 14 sekunder.

 Trippel: 18 sekunder.

 Multipel: 23 sekunder.

Om deltagaren rider löpet under idealtiden räknas tidspoängen ut som skillnaden mellan

idealtiden och ridtiden med 2 decimaler.

För att tidspoäng skall ges måste deltagaren ha poänggivande träff i minst 1 mål i

dubbel, minst 2 mål i trippel respektive minst 3 mål (som inte behöver vara i följd) i

multipel. I annat fall ges 0 tidspoäng, men deltagaren får alltid tillgodoräkna sig sina

skjutpoäng. Total poäng för löpet blir summan av träff- och tidspoäng.

Om deltagaren rider löpet över idealtiden räknas tidsavdraget ut som skillnaden

mellan idealtiden och ridtiden med 2 decimaler. Avdraget görs oavsett antal träffade

mål. I den händelse att en deltagare får mera minuspoäng än träffpoäng på ett löp, ges 0

poäng på detta löp.

Hela löpet skall genomföras i galopp. Om hästen faller ur galoppen till trav eller

galopp ges 0 poäng för detta löp.

Bonuspoäng:

 Dubbel: Om deltagaren träffar båda målen ges 2 bonuspoäng.

 Trippel: Om deltagaren träffar samtliga 3 mål ges 3 bonuspoäng.

 Multipel: Om deltagaren träffar 3 mål i följd ges 3 bonuspoäng ELLER om deltagaren

träffar samtliga 5 mål ges 5 bonuspoäng.

Ungerskt Beridet Bågskytte

Den ungerska grenen består av 9 löp.

Banans längd skall vara 99 meter lång.

Banan ska vara rak.

Tornet där 3 måltavlor är fästa ska vara placerat 9 meter från banans närmsta avgränsning. Tornets placering ska vara placerad på banans mitt, 49,5 meter från banans start.

Måltavlornas totala diameter är 90 cm. Den mellersta ringens diameter är 60 cm och den mittersta ringens diameter är 30 cm.

Måltavlorna placeras med centrum 2m upp från banans plan placering.

Första tavlan skall vara riktad mot starten och vinklad 115˚ mot andra tavlan

Andra tavlan skall vara vinkelrät mot banan

Tredje tavlan skall vara riktad mot målet och 115˚ mot andra tavlan.

Det är även tillåtet att istället ha 1 roterande måltavla som då skall vridas så att den alltid är vinkelrät mot deltagaren. Mått och placering enligt ovan.

Poängvärdet på samtliga måltavlor är utifrån och inåt räknat 2, 3, 4 poäng

Antalet pilar per löp är obegränsat.

Placering av deltagarens pilar vid start är valfri. Deltagaren får hålla pilarna i vilken hand denne vill under hela löpet, även före och efter start- och slutmarkeringen. Alternativt får pilar bäras i koger eller bälte.

Deltagaren får ha en pil nockad innan startmarkeringen.

Pil får avfyras innan deltagaren passerat startlinjen och efter mållinjen, men för att ge träffpoäng måste dessa pilar passera mellan stolparna som markerar start - och mållinje samt hästen befinna sig i galopp. Om pilen inte passerar mellan stolparna ges denna pil 0 poäng oavsett träffpoäng.

Idealtid för ett löp är 20 sekunder, överskrids denna ges 0 poäng för löpet oavsett träffpoäng.

Om deltagaren rider löpet under idealtiden räknas tidspoängen ut som skillnaden mellan tidsfristen och ridtiden med 2 decimaler.

För att tidspoäng skall ges måste deltagaren skjuta minst 3 pilar mot målen under löpet. I annat fall ges 0 tidspoäng, men deltagaren får alltid tillgodoräkna sig sina skjutpoäng. Total poäng för löpet blir summan av träff- och tidspoäng.

Hela löpet skall genomföras i galopp. Om hästen faller ur galoppen till trav eller skritt ges 0 poäng för detta löp.

Om ekipaget inte slutför ett löp ska inte några poäng delas ut för det löpet.

Uppdaterad: 23 JUN 2018 14:10 Skribent: Stefan Alveblad
Epost: Adressen Gömd

 

 

Bågskyttetider

Boulehallen

 

 

 

 

 Nostalgibilder från 2012

 Så här såg det ut när vi flyttade in 2012

 

Och så här ser det ut i dag...

bågar och pilar

Postadress:
Roslagens Bågskytteklubb - Bågskytte
Stefan Alveblad, Tysk-Elis väg 1
76493 Väddö

Kontakt:
Tel: 0706064114
E-post: This is a mailto link

Se all info