Hoppa till sidans innehåll

Tävling/Träning med Sportident & skrivare


1. Programmering av enheter

Först ska man programmera enheterna, om de inte redan är det. Antingen kan man be någon kunnig att göra det. Eller så gör man det själv.

2. Start av enheter

Det finns två lägen enheterna kan vara programmerade i:

Träningsläge

Då går enheterna igång när man för en magnet över dem. En klocka startar i enheten och är då igång i x antal timmar sedan någon stämplat i den. Tiden ställdes in vid programmeringen.

 1. Placera alla Basenheterna vid sidan om varandra. (bild)
 2. Placera start och mål omedelbart efter varandra.
 3. Starta samtliga Basenheterna SNABBT genom att föra magneten över Sportident märket.
 4. Alla Basenheter skall ge ifrån sig några pip och lysdioderna skall blinka när de sätts igång.

 

Tävlingsläge

Då anges starttid och sluttid i enheterna och de går igång och stängs av automatiskt. Är att rekommendera vi de flesta sorters tävlingar.

3. Utsättning

Spring ut i skogen och sätt ut enheterna.

4. Start

Tömning - all data i brickan töms, tar ett par sekunder. (Använd)

Check - Kontrollerar att brickan är tömd. (Använd)

Start - Sätter igång tiden i brickan. Om ingen startstämpling utförs tas tiden från första kontrollen/stämplingen

5. Stämplingar…

Stämplingar på kontrollerna i skogen sker…

SI-bricka typ 5 - 30 kontroller med tid

SI-bricka typ 6 - 64 kontroller med tid, lagring av namn i brickan

6. Mål

Stämpling i målenhet.

Då är all data lagrad i brickan och kan läsas av när som helst.

7. Avläsning med skrivare

Funktionsbrickor

Clear backup - tömmer minnet i SKRIV-enheten.

Print results - skriver ut totaltider på alla löpare som finns i SKRIV-minnet

OFF - Stänger av SKRIV-enheten

Före avläsning

Batteriet till skrivaren sätts i på baksidan.

 • Enheten SKRIV kopplas in i skrivaren med tillhörande sladdar. (1)
 • SKRIV startas med magneten. (2)
 • Skrivaren slås på (3), undre knappen.
 • SKRIV-enhetens minne töms med "clear backup"-brickan (bara innan tävlingen)

Sedan är det bara att stoppa ner brickan i SKRIV-enheten och hålla kvar den där tills den piper och blinkar. Då skrivs en pappersremsa ut med nödvändig  information.

Skrivaren har ett sparläge, efter en tid inaktivitet stängs skrivaren av och måste då sättas på igen. Grön lampa lyser om skrivaren är på.

SKRIV-enheten rymmer ca 500st brickor med tider, sedan skrivs första lästa brickan över.

Även SKRIV-enheten stängs av efter 2 timmar inaktivitet

Under tävlingens gång kan man stoppa ner lila funktionsbrickan "print results" i SKRIV-enheten. Då skrivs en pappersremsa med bricknummer och tid ut.

Skrivaren går på batteri som ska klara ca 300 utskrifter. Den kan också köras inkopplad i väggen. Batteriet behövs laddas innna användning. Det gör genom att man sätter i batteriet oh strömsladden i skrivaren. Håller ner den nedre knappen tills att den gröna lampan börjar blinka. När den är färdigladdad slå lampan över till fast lysande sken. Och stängs sedan av efter en tids inaktivitet.

Felsökning

Lampindikering

POWER lampa

ERROR lampa

Power AV

Av

Av

Power PÅ (standby-läge)

Av

Papper-ut, skrivarvalsskydd öppet

Svagt batteri, strömavbrott

Blinkar

Laddning

Blinkar

Av

Funktionsinställning

Av

8. Slut på tävling
 • Skrivaren stängs av med nedre knappen.
 • Batteriet plockas ut, för att få en längre livslängd.
 • SKRIV-enheten stängs av med OFF-brickan
 • Enheterna plockas in och stängs ev. av med OFF-bricka
Övrigt

Kontroller

Klubben har 40 kontroller. Nummer 100-140. Utöver dem funktionsenheterna, töm, check, start, mål, skriv.

Vi har också 47 st sportidentpinnar som är till för utlåning vid tävlingar.

Timemaster

Kan användas för att synkronisera enheterna.

TIME MASTERN synkroniserar alla stationer oavsett om de är i träningsläger eller tävlingsläget så att de får samma tid som TIME MASTERN. Detta innebär att man kan starta stationerna i valfri ordning och med tidsmellanrum.
Efter det att stationerna är igång lägger man på TIME MASTERN och synkroniserar varje station. Efter synkroniseringen har alla stationer dessutom VERKLIGA TIDER. Detta innebär att exakt klockslag kommer att visas på utskriften.
Man kan även använda TIME MASTERN för att synkronisera start och målstationer på en tävling.
TIME MASTERN kontrollerar samtidigt batteristatusen. Om batteriindikatorn visar på 95% använt eller mer piper TIME MASTERN ilsket 16 gånger för tala om att batteribyte bör göras.
Fördel 1: Alla stationer går på sekunden lika.
Fördel 2: Batteristatusen kontrolleras automatiskt även under träningarna.
Fördel 3: Lätt att synkronisera stationerna inför en tävling.
Fördel 4: Ingen dator behövs för att utföra synkroniseringen.

Kontrollbälte

Bältet har plats för 8st basenheter. Med detta bälte springer du enkelt ut med basenheterna säkert fastsatta i bältet. Klubben har två bälten. Fungerar utmärkt att bära båda samtidigt.
Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:52 Skribent: Victor Häggqvist

Postadress:
Rotebro IS OK
C/O Margareta Holmström, Linnés väg 12 A
19135 Sollentuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information