Hoppa till sidans innehåll

Danssteg


Danssteg på svenska

 

Anchor Step

Taktslag: 1&2

Ett anchor step är ett trippelsteg som är vanligt i West Coast Swing. Det kan göras på höger eller vänster fot. Ett anchor step på höger fot görs så här: korsa höger fot bakom vänster fot (i tredje position, alltså vänster häl mot höger hålfot), steg med vänster på stället, steg med höger på stället.

 

Brush

 

Taktslag: 1

En brush är en svepande rörelse med ena fotens trampdyna mot golvet.

 

Styling: En brush är en mjuk rörelse, i motsats till en scuff, som är en skarpare markering.

 

Chasse

 

Taktslag: 1&2

En chasse är som en shuffle i sidled. En chasse åt höger går till så här: ta ett litet steg åt höger

med höger, steg med vänster intill höger, och ett litet steg åt höger med höger.

Se även: Shuffle

 

Clap

Taktslag: 1

En Clap är en handklappning. Kan göras dels tillsammans med till exempel en kick eller en

stomp, eller för sig själv som en egen takt.

 

Coaster Step

Taktslag: 1&2

Ett coaster step är ett mycket vanligt trippelsteg. Det kan göras framåt eller bakåt på höger

eller vänster fot. Bakåt är dock vanligast. Ett coaster step bakåt på höger fot görs så här: ta ett

litet steg bakåt på höger fot, steg intill med vänster, steg framåt på höger.

 

Cross Rock

Taktslag: 2

En cross rock är ett rocksteg som görs korsat, vanligtvis framför det andra benet. En cross

rock på höger blir då: korsa höger framför vänster (ta vikten på höger men lyft inte på vänster

fot), recover (för tillbaka vikten) på vänster.

Styling: Låt fötterna vara i en öppen position, dvs med tårna lätt pekande utåt vid ett rocksteg,

det hjälper till med balansen. Vid en cross rock är detta speciellt viktigt då man korsar ena

foten framför den andra. Insidan av foten ska vara vänd i den riktning man rockar för bästa

balans.

 

Cross Shuffle

Taktslag: 1&2

En cross shuffle liknar en vanlig shuffle, men görs i sidled med ena foten korsad framför eller

bakom den andra. Exempel, cross shuffle på höger fot: Korsa höger fot framför vänster (1),

litet steg med vänster åt vänster (så att vänster är strax till vänster men lite längre bak än

höger fot) (&), korsa höger framför vänster (2).

Styling: Det är lättare att göra shufflen om man vänder sig något mot den riktning man är på

väg mot. Vid en cross shuffle på höger innebär det att man vänder sig mot vänster diagonal.

 

Heel Split

Taktslag: 2

En Heel Split görs genom att man ställer sig lite på tå, och vrider ut hälarna ifrån varandra,

och sedan vrider dem rakt bak igen.

 

Heel Struts

Taktslag: 2

Heel Strut på höger: Sätt ned höger häl lite framåt på 1, snärta ner tårna på 2, gärna så att det

hörs, och ta vikten på höger fot. Görs vanligtvis framåt. Kallas ibland också för Duck Walk.

 

Heel Touch

Taktslag: 1

En heel touch är en touch som görs med hälen. Låt hälen ta i golvet, utan att föra över någon

vikt på foten. Oftast görs den framåt, men kan i enstaka fall göras åt sidan.

 

Heel Switch

Taktslag: &1

En heel switch görs genom att man tar ett steg intill den andra foten på &, och gör en heel

touch med den utpekade foten på 1. En heel switch till höger fot blir då: på &, ta ett steg med

vänster fot intill höger, på 1, gör en touch framåt med höger häl. Ofta görs flera heel switches

i rad.

 

Hip Bumps

Taktslag: 1

En hip bump görs genom att man skjuter höften åt det håll som specifierats. Vid hip bumps

framåt eller bakåt gör man ofta ett litet steg framåt först och vrider lite på kroppen för att göra

det lättare, men det står i sådana fall i dansbeskrivningen.

Styling: För att enklare skjuta ut höften kan man böja på motsatt knä, vilket gör att höften

automatiskt skjuts ut. Vid en hip bump åt höger, böj alltså lätt på vänster knä.

 

Hitch

Taktslag: 1

En hitch gör man genom att lyfta knäet med benet i 90 graders vinkel. I vissa fall ska låret

vara parallellt med golvet, men oftast räcker det med att lyfta benet i 45 graders vinkel mot

golvet.

Styling: En hitch görs som en snärtande rörelse och används ibland för att ge extra energi till

en vändning.

 

Hold

Taktslag: 1

En hold är en paus där man inte gör någonting. Används ibland som en markering, ibland för

att ge ett lägre tempo i en dans till snabb musik.

 

Hook

Taktslag: 1

Ena fotens häl lyfts upp framför det andra benet, så att hälen pekar åt motsatt sida som det ben

man lyfter. Vid en hook med höger pekar alltså höger häl åt vänster.

Styling: Hälen lyfts ungefär halvvägs upp till knäet

 

Jazz Box

Taktslag: 4

En jazz box kan börja med antingen höger eller vänster fot. En jazz box på höger går till så

här: korsa höger framför vänster, ta ett litet steg bakåt på vänster, ta ett litet steg åt höger med

höger, och steg med vänster intill höger. Man kan tänka sig att man stegar ut två sidor i en

låda (box). Man startar i det översta, vänstra hörnet, följer sidan nedåt till nedre vänstra

hörnet, för att sedan följa den nedre sidan till det nedre högra hörnet. Variationer finns, ofta

vänder man 1/4 eller 1/2 varv i jazz boxen, ibland är sista steget ihop utbytt mot ett steg

framåt eller i kors.

 

Kick

Taktslag: 1

En kick är helt enkelt en spark. Den kan göras framåt, bakåt, diagonalt eller åt sidorna.

 

Lock Step

Taktslag: 1

Ett lock step görs genom att korsa den utpekade foten tätt framför eller bakom den andra. Ett

lock step på höger görs då genom att höger fot korsas tätt framför eller bakom vänster,

beroende på åt vilket håll man rör sig för tillfället. Själva termen används ibland för en

kombination av ett steg och ett lock step, eller för en lock-shuffle - ett steg, lock step och ett

steg igen då har den taktslag 1&2

Se även: Shuffle

 

Mambo

Taktslag: 2

En mambo framåt på höger fot görs så här: rocksteg framåt på höger, recover (rocka tillbaks)

på vänster, steg med höger intill vänster. Mambos kan göras framåt, bakåt och sidledes på

samma vis - först en rock, recover och steg intill. Oftast görs en mambo på 1&2, men det

händer också att den görs långsammare, på 1, 2, 3. Då är count 4 ofta en hold, och mambon

kan då kallas slow mambo.

Styling: Precis efter ett mambosteg är det en tydlig paus. I en vanlig mambo kommer pausen

på & efter 2, och i en slow mambo på 4 (om inte stegbeskrivningen säger något annat).

 

Monterey Turn

Taktslag: 2/4

En Monterey turn görs oftast åt höger. Den kan göras 1/4 varv upp till flera varv. Man börjar

med att göra en point (touch åt sidan med tån) med höger fot (1), sedan drar man foten intill

vänster och vänder t.ex. 1/2 varv åt höger och tar ett steg med höger intill vänster (2). Ofta

avslutas en Monterey turn med en point åt vänster (3) och ett steg intill med vänster (4).

Styling: Vid Monterey turns på 1/2 varv och mer med efterföljande touch kan touchen

användas för att bromsa snurren. På dessa snurrar behövs också en prep, att man vrider

kroppen åt vänster innan vändningen för att lättare komma runt. Hela snurren är centrerad

över vänsterbenet, och det är viktigt att steget på höger är intill vänster och inte ett steg åt

sidan.

 

Paddle Turn

Taktslag: 2-4

En paddle turn görs genom att man hitchar med ena foten samtidigt som man vänder 1/8-1/4

varv framåt. Gör sedan en point med det hitchade benet, och repetera tills hela vändningen är

klar. Exempel, 1/2 varvs paddle turn åt vänster på 2 taktslag: Hitch med höger och vänd 1/4

varv åt vänster (&), point med höger åt höger (1), hitch med höger och vänd 1/4 varv åt

vänster (&), point med höger åt höger (2).

Styling: Tänk dig att högerbenet i exemplet (vänster ben om du vänder åt höger) är en paddel

som du använder för att ta dig runt.

 

Pivot 1/2 turn

Taktslag: 2

En pivot är en step 1/2 turn. En pivot left görs så här: ta ett steg fram på höger fot, vänd sedan

1/2 varv åt vänster samtidigt som du för över vikten på vänster fot.

 

Point

Taktslag: 1

En point görs genom att man sträcker ut benet och låter tån ta i golvet. Kan göras framåt,

bakåt, åt sidorna eller diagonalt.

 

Rock

Taktslag: 2

En rock kan göras framåt, bakåt, åt sidorna eller diagonalt, på höger eller vänster fot. En rock

framåt på höger: Ta ett litet steg framåt på höger fot och för över vikten på höger, men låt inte

vänsterfoten släppa helt från golvet. För sedan tillbaka vikten på vänster på 2 (recover). Ibland

använder man en rock för att vända, då vänder man, vanligen 1/4 varv, när man för tillbaka

vikten på 2.

Styling: Låt fötterna vara i en öppen position, dvs med tårna lätt pekande utåt vid ett rocksteg,

det hjälper till med balansen.

 

Rumba Box

Taktslag: 1&2&

En rumba box är ett steg där man går längs två sidor i en "låda". Man kan börja framåt, bakåt

eller åt sidan, med höger eller vänster fot. Börjar man åt höger eller vänster kan boxen sedan

gå framåt eller bakåt, så det finns många varianter. En rumba box framåt på höger fot skulle

bli så här: steg framåt på höger, steg med vänster intill, steg med höger åt höger, hold eller

touch. En rumba box på vänster åt vänster skulle bli: steg med vänster åt vänster, höger intill,

steg framåt på vänster, touch eller hold. En rumba box kallas ibland bara för box step. Ofta

sätts två rumba box-steg ihop så att man stegar ut hela lådan. En rumba box till vänster följs

då av en till höger, en framåt följs av en bakåt, och så vidare.

 

Sailor Step

Taktslag: 1&2

Ett sailor step på höger görs så här: korsa höger bakom vänster, steg med vänster åt vänster,

steg med höger åt höger. Kallas ibland också för sailor shuffle.

Styling: Steget ska likna en sjömans ostadiga gång när han går iland efter flera månader till

sjöss.

 

Scissor Step

Taktslag: 3

Ett scissor step på höger går till så här: ta ett steg åt höger med höger, steg med vänster intill

höger, korsa höger framför vänster. Görs på motsvarande sätt åt vänster. Kan ibland också

göras på 1 & 2.

 

Scuff

Taktslag: 1

En scuff är en låg spark där hälen tar i golvet. Görs oftast framåt men kan förekomma bakåt i

enstaka fall. Olika diagonala scuffs förekommer också.

Styling: Det ska låta när hälen tar i golvet.

 

Shuffle

Taktslag: 1&2

En shuffle framåt på höger görs så här: ta ett (litet) steg framåt på höger, steg med vänster fot

intill höger, ta ett litet steg framåt på höger. En shuffle kan även göras baklänges.

Styling: Stegen intill görs så att så att vänster hålfot och höger häl är på samma linje (tredje

position), om man gör en shuffle höger framåt eller en vänster shuffle bakåt, och vice versa

(höger hålfot och vänster häl) för vänster shuffle framåt och höger shuffle bakåt. Shuffles

finns i tre olika varianter: shuffle, cha-cha och polka. En shuffle "går" på golvet, en polka

studsar fram och en cha-cha gräver sig fram.

 

Slide

Taktslag: 1-3

En slide görs genom att man släpar längs golvet den fot man inte har tyngden på, mot den fot

som man har tyngden på. Detta kan göras under 1, 2 eller 3 taktslag och åt alla håll som det

går att ta steg åt.

 

Step Touch

Taktslag: 2

En Step Touch kan göras framåt, bakåt, åt höger eller vänster, och även diagonalt. Principen är

den samma, man tar ett steg i den specifierade riktningen med den specifierade foten, och gör

en touch intill med den andra foten.

 

Step Turn

Taktslag: 2

En step turn görs genom att man först tar ett steg framåt på den specifierade foten, och sedan

vänder 1/8 till ett helt varv i den specifierade riktningen. Exempel: En step 1/4 turn på höger

fot: Ett litet steg framåt på höger fot, med vikten jämnt fördelad på båda fötterna, vrid dig 1/4

varv åt vänster och för över vikten på vänster fot. En step 1/2 turn kallas också ibland för

pivot.

Styling: Låt fötterna vara i en öppen position, dvs med tårna lätt pekande utåt vid en step turn,

det hjälper dig få bättre kroppshållning (contra body) och ger en snyggare vändning. Det

hjälper dig också att verkligen ta ett steg fram och sedan vända.

 

Stomp

Taktslag: 1

Stampa i golvet med den specifierade foten, oftast intill den andra foten, men andra riktningar

kan förekomma. Kan vara en stomp up, då man inte tar någon vikt på foten, eller en stomp

down, då man för över vikten till den stampande foten.

 

Sway

Taktslag: 1

En sway liknar en hip bump, men utförs mycket mjukare. En hip bump är ganska stötig,

medan en sway är en jämn rörelse från sida till sida, ungefär som en pendel.

 

Swivel

Taktslag: 2

En swivel görs genom att man tar vikten på tår och trampdynor och vrider på hälarna. Ofta

vrids båda hälarna åt samma håll, men det är också möjligt att vrida hälarna åt olika håll

samtidigt.

 

Syncopated Weave

Taktslag: 2-8

En syncopated weave är en weave där vartannat steg tas mittemellan två taktslag, dvs på &.

 

Toe Strut

Taktslag: 2

En toe strut är motsvarigheten till en heel strut, fast med tårna först. Man sätter först ner tån,

och släpper sedan ner hälen. Kan göras framåt, bakåt, åt sidorna och korsande.

 

Touch

Taktslag: 1

Touch med höger: Låt höger tå och trampdyna vila i golvet, vanligtvis intill vänster fot. En

touch kan också göras med hälen, framåt, bakåt, åt sidan eller diagonalt. Gemensamt är att

ingen vikt förs över till den touchande foten. En touch med tån framåt, bakåt eller åt sidan

kallas ofta för en point.

 

Trippelsteg

Taktslag: 1 & 2

Ett trippelsteg är en kombination med tre steg som tas på två taktslag. Första steget på 1,

andra på & och tredje på 2. Ett trippelsteg kan också mer specifikt användas om tre steg på

stället på 1 & 2. I vissa engelska beskrivningar står det också triple forward, back, side, etc

istället för shuffle och chasse.

Styling: Se de olika specifika stegen.

 

Turning Coaster Step

Taktslag: 1&2

Ett turning coaster step är ett coaster step som görs med en vändning, vanligtvis 1/4 varv åt

det håll som benet man börjar med. Dvs i ett coaster step på höger fot vänder man 1/4 varv åt

höger. Själva vändningen görs på första steget. Ett exempel - vändande coaster step på höger

fot: steg bakåt på höger fot samtidigt som du vänder 1/4 varv åt höger, steg med vänster intill

höger, steg framåt på höger.

 

Twinkle

Taktslag: 3

En Twinkle är ett valssteg och räknas i 3/4-takt. I en Twinkle åt höger börjar man med att

korsa vänster fot framför höger, ta ett steg åt höger med höger, och ta ett steg på stället med

vänster fot. Twinkles görs ibland bakåt också, och kallas då för Back Twinkle. Skillnaden då

är att man korsar bakom istället för framför på första steget. En Twinkle kallas ibland också

för en Spiral.

Styling: Förutom vad som nämnts för Waltz Basic (vilket gäller vals överhuvudtaget), görs

ofta en Twinkle med många vridningar. När man korsar framför i första steget vrider man sig

åt det håll man är på väg (diagonalt höger i det här exemplet). På 2 börjar man vända tillbaka,

för att landa diagonalt vänster på steg 3. Ibland är detta inte möjligt, till exempel då en

Forward Twinkle följs av en Back Twinkle. Då kan man fortfarande vrida lite på första steget,

men inte vända så mycket på steg 2. Steg 3 måste landa så att man tittar rakt fram, eller

fortfarande lite åt höger. På en Back Twinkle vrider man sig inte särskilt mycket.

 

Unwind

Taktslag: 1-3

En unwind kan göras efter att man har korsat ena foten framför eller bakom den andra. Om

höger fot är korsad framför den vänstra, vänder man 1/2 varv åt vänster så att fötterna står

bredvid varandra utan att vara korsade. Kan även göras på 3/4 eller ett fullt varv, så att

fötterna är korsade även efteråt, fast då med den andra foten framför. På vilken fot som vikten

slutar beror på dansen. Antalet taktslag som behövs varierar.

 

Vaudeville

Taktslag: &1&2

En Vaudeville är ett synkoperat steg som kan utföras åt höger eller vänster. En Vaudeville åt

vänster går till så här: Ta ett litet steg diagonalt bakåt/vänster på vänster (&), korsa höger

framför vänster (1), steg diagonalt bakåt/vänster på vänster (&), touch med höger häl

diagonalt framåt/höger (2). Flera Vaudevilles görs ofta på rad, exempelvis en åt höger och

sedan en åt vänster.

 

Walk

Taktslag: 1

Ett steg, framåt eller bakåt, på höger eller vänster fot

Styling: Försök undvika att sätta i hälen på foten först, förutom då du dansar vals eller funk.

 

Waltz Basic

Taktslag: 3

En Waltz Basic är ett grundsteg i vals, och som då räknas i 3/4-takt. Den kan utföras i alla

riktningar, och går till så här: Waltz Basic framåt på höger: Ta ett steg framåt på höger fot, ett

steg intill med vänster, och ett steg på stället med höger.

Styling: Första steget i varje sekvens om tre bör tas på hälen, gå upp lite på tå på 2 och börja

sjunka ner igen på 3 för att få en gungande stil. I vals bör man ta lite större steg än i övrig

linedance, och "sväva" fram på golvet.

 

Vine

Taktslag: 3

Vine åt höger: Steg åt höger med höger fot, korsa vänster fot bakom, steg åt höger med höger

fot. Vine åt vänster: Steg åt vänster med vänster fot, korsa höger fot bakom, steg åt vänster

med vänster fot. En vine avslutas ofta med en markering, till exempel en touch, stomp eller

kick. Ibland vänder man 1/4 varv på tredje steget i en vine. Andra vändningar kan också

förekomma. En vine kallas ibland för en Grapevine eller en Frieze.

 

Weave

Taktslag: 3-8

En Weave liknar en Vine men man börjar med att korsa ena foten framför den andra. Ex,

weave åt höger, 4 steg: Korsa vänster framför höger (1), steg med höger åt höger (2), korsa

vänster bakom höger (3), steg med höger åt höger (4).

 

Wizard

Taktslag: 1-2&

En Wizard (eller Dorothy-step som det också kallas) är ett sorts lockstep med lite annorlunda

timing. En Wizard på höger fot görs så här: Steg diagonalt framåt/höger på höger (1), Lock

step med vänster bakom höger (2), litet steg diagonalt framåt/höger på höger (&). Ofta görs

flera Wizards efter varandra.

Styling: Det är lätt hänt att ta första steget på hälen, men undvik det om steget är med i en liltdans,

som t.ex. en polka eller east coast swing. I övriga stilar, speciellt funky, är det kul att

"hänga" så länge som möjligt på första steget.

Uppdaterad: 28 SEP 2012 08:17 Skribent: Lars-Inge Lundberg

Bli medlem


Sponsorer :

 

 

 

www.otema.se

 

R Andersson Måleri ger 25 procent rabatt till medlemmar i Wetternbuggarna

Gräsroten

 
SISU


Postadress:
SDK Wetternbuggarna - Danssport
Medevivägen 61
59150 Motala

Besöksadress:
Södra Allén 23C
59137 Motala

Kontakt:
Tel: 0706690252
E-post: info@wetternbuggarna...

Se all info