Hoppa till sidans innehåll

Klubbmöte 2014-06-09


Protokoll Klubbmöte 2014-06-09

Närvarande: Gunnar Stocke, Arne Kriström, Stig Lindgren, Hans Lindgren, Kjell Sjödin, Ragnhild Nilsson, Åke Nilsson, Paul Lindgren, Lars Lindgren, Rolf Persson, Åke Wallberg, Kent Eriksson, Ingemar Lundberg, Roger Johansson, Bo Olsson.

Mötets öppnande: Kjell hälsade alla välkomna till vårens medlemsmöte och förklarade mötet för öppnat.

 

            DAGORDNING

  1. Medlemmarnas egna frågor.
  2. Vännäsdagarna deltagande eller inte?
  3. Samverkan med Hjåggsjö fvo.
  4. Utplantering av fisk i Dammsjön 2014
  5. Avslutning

1 Medlemmarnas egna frågor.

Inga frågor anmäldes från medlemmarna under denna punkt

2 Vännäsdagarna deltagande

Här blev det en mycket livlig diskussion om hur vi skulle göra reklam för klubbens aktivitet under marknadsdagarna. Slutligen bestämdes att vi skulle satsa på ”trottoarpratare”.

Mötet beslutade att det skall vara lax och den hämtas från Sollefteå även denna gång. Ingemar Lundberg lovade att sköta transporten, flera anmälde sig som medhjälpare. Hasse talar med ansvariga i Sollefteå. -Kjell söker tillstånd från Länsstyrelsen samt tar fram blanka arbetslistor. -Paul Lindgren skall titta på möjligheten att göra ett reklam- infoplank av ”bakaved”. -Kjell kollar om Ulf Lindahl kan vara med när fisken skall hanteras vid sumpen och dammen i Oskarspark. -Om inte dagens håv är tillfylles skall Roger J. en lämplig knutlös håv. 

Mötet beslutade att Kent Eriksson, Hasse Lindgren, Åke Wallberg och Gunnar Stocke ansvarar för samordningen av de olika aktiviteter som måste göras inför Vännäsdagarna.  

3 Samverkan med Hjåggsjö fvo

Kjell S. redogjorde för träffen med Hjåggsjö fvo, representerad av Kjell Jacobson Mosjö, förslaget som finns idag och som Kjell J. skall förankra hos fiskrättsägarna är att

SFK Bottennappet skall hjälpa Hjåggsjö fvo och arrangera ett antal tävlingar där intäkten skall gå till utplantering av röding/öring i Hjåggsjö. SFK Bottennappet skall göra reklam för tävlingarna via sin hemsida och genom sina kontakter bland tävlingsfiskarna i Västerbotten. SFK Bottennappet skall också hjälpa till vid invägning efter tävling.

I gengäld skall SFK Bottennappets medlemmar få fiska i Hjåggsjön mot uppvisande av medlemskort.

En synpunkt som framkom vid klubbmötet var att nätfisket i sjön bör/måste förbjudas.

                                                                                                     

4 Utplantering av fisk i Dammsjön.

Fiskeutsättningar som skall göras i Dammsjön under 2014 blir samma som tidigare år, regnbåge tre gånger och en gång röding.

5 Avslutning

Kjell tackade alla för att de tog sig tid och komma och förklarade mötet för avslutat.

Vid pennan  

Kjell Sjödin

Uppdaterad: 07 OKT 2017 16:51 Skribent: Kjell Sjödin

Postadress:
SFK Bottennappet Vännäs - Casting
Kjell Sjödin, Na:Drottninggatan 44 A
91131 Vännäs

Kontakt:
Tel: 093510084
E-post: kjell.s.093510084@te...

Se all info